Fenomenalne odkrycia: wszystko płynie

Fenomenalne odkrycia: wszystko płynie

Autor: Joanna Nowostawska-Gyalókay, Licencja: CC BY-SA

Już niebawem odbędą się Dni Dziedzictwa, których tematem przewodnim będzie woda. Wydarzenie to stało się dla nas pretekstem do opowiedzenia o „wodnej” Małopolsce. 

XVIII Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego

Rzeki, strumienie, źródła, jeziora, stawy, tamy, fontanny, studnie, kałuże, błota, trzęsawiska… Spragnieni odkrywania nowych kontekstów wypływamy w Małopolskę, aby poszukiwać miejsc związanych z wodą. Co wyłowiliśmy?

Woda od najdawniejszych czasów wykorzystywana jest w funkcjach kultowych – początkowo służyły temu święte źródła, później miejsca oczyszczeń w świątyniach różnych kultur – i użytkowych – przy budowaniu osad, miast, nawadnianiu upraw i wznoszeniu budynków, ba, nierzadko jest częścią głęboko przemyślanych kompozycji akwatyczno-architektonicznych. Ten związek chemiczny otacza nas ze wszystkich stron, my sami składamy się niemal w 80 procentach z wody. To z pewnością jedna z najpospolitszych substancji we wszechświecie, na ogół jednak nie zwracamy na nią uwagi… dopóki jej nadmiar lub brak nie uświadomią nam jej znaczenia.

Czasem rozlewiska jezior, koryta rzek czy wstęgi strumieni przybierają tak fantastyczne formy, że jakiś zakątek nieoczekiwanie zachwyca swoim położeniem, zapisując się na zawsze w pamięci, wywołując nieodparte pragnienie powrotu czy osiedlenia się w nim na stałe, zbudowania swojego miejsca.

I właśnie takie miejsca znaleźliśmy. Ich historie z szumem wody w tle chcemy opowiedzieć Państwu podczas kolejnego majowego wydarzenia.

Projekt graficzny: Joanna Sowula