Szlakiem frontu

Szlakiem frontu

Autor: Kamila Kosmalska, Licencja: CC BY

Po Wielkiej Wojnie na terenie Małopolski, pozostało ponad 400 wojskowych cmentarzy, twierdze, koszary, resztki okopów, pomniki bohaterów, pamiątki po poległych... Przypadające w tym roku stulecie wybuchu I wojny światowej staje się pretekstem do podróży jej śladami.

 A to podróżowanie ułatwi na pewno Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej. Obejmuje on nie nie tylko Małopolskę, ale rozciąga się na terenach ośmiu województw: od granicy z Ukrainą, przez Kraków i Łódź, aż na Mazury. Małopolska część szlaku ma ponad 300 km. Zaczyna się w Krakowie, a dokładnie w Muzeum Lotnictwa Polskiego i potężnych fortach Twierdzy Kraków: Trasy szlaku prowadzą na pola bitewne na północ od Krakowa, związane z walkami na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej w listopadzie 1914 r., a następnie na południe, gdzie stoczone zastały bitwy pod Łapanowem i Limanową i dalej ku terenom, na których na początku maja 1915 r. rozegrała się przełomowa, zwycięska dla Austro-Węgier i Niemiec bitwa pod Gorlicami. Wreszcie docieramy w malownicze pasma Beskidu Niskiego, także pełne wojennych pamiątek. Z kolei będąc w Tarnowie, zobaczymy budynki związane z czasami Wielkiej Wojny, takie jak koszary czy szpital garnizonowy. 

Szczegółowy opis Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej w Małopolsce znajdziecie na Szlakach Małopolski.


Fot. Joanna Nowostawska-Gyalókay, CC BY SA