Rękopis „Diwrej Dawid” Dawida ben Jakuba

Rękopis „Diwrej Dawid” Dawida ben Jakuba

Autor: Eugeniusz Duda, Licencja: ©

Rękopis Diwrej Dawid, czyli „Słowa Dawida” to praca na temat obliczania kalendarza żydowskiego. We wstępie autor pisze, że wiedza o kalendarzu żydowskim jest rozproszona w pismach riszonim i acharonim (żydowskich uczonych średniowiecznych i późniejszych) i z pokolenia na pokolenie zanika z powodu małej liczby tych, którzy ją rozumieją i uprawiają. Jako że umiejętność obliczania kalendarza jest żydom niezbędnie potrzebna, gdyż opiera się na nim ich życie religijne, postanowił zebrać w swym dziele całą dostępną mu wiedzę o kalendarzu i przekazać ją przyszłym pokoleniom.

Opracowanie: Eugeniusz Duda (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa), © wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: Wirtualne Muzea Małopolski, www.muzea.malopolska.pl

Rękopis „Diwrej Dawid” Dawida ben Jakuba, eksponat ze zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, digitalizacja: RPD MIK, projekt Wirtualne Muzea Małopolski Plus, domena publiczna