Fenomenalne odkrycia: kalendarze

Fenomenalne odkrycia: kalendarze

Autor: Marlena Jałoszyńska, Licencja: CC BY-SA

 W tym tygodniu powracamy do tematu czasu – jednej z uniwersalnych kategorii miary otaczającego nas świata. Wszystko za sprawą zbliżających się XVII Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego, których motywem przewodnim jest właśnie czas.
 
Od wieków czas zaprzątał głowy nie tylko naukowców, filozofów czy artystów, ale także zwyczajnych ludzi. Zastanawiano się między innymi nad tym, jak go odmierzać i dzięki temu chociaż pozornie nad nim zapanować. Jedną z takich możliwości są kalendarze, czyli umowne – przyjęte w danej społeczności lub kulturze – rachuby czasu.  

W Małopolsce niegdyś funkcjonowało i nadal funkcjonuje co najmniej kilka typów kalendarzy. Aby się o tym przekonać, wystarczy zwiedzić zabytki tegorocznych Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. Wśród nich znajdują się między innymi cerkiew prawosławna pw. Zaśnięcia NMP oraz kościół pw. św. Marka Ewangelisty w Krakowie, a także synagoga i Muzeum Żydowskie w Oświęcimiu. W każdym z tych miejsc życie toczy się zgodnie z czasem odmierzanym za pomocą innego kalendarza, związanego z danym wyznaniem (juliańskiego, gregoriańskiego, żydowskiego). Natomiast kalendarz obrzędowy, który powstał w wyniku kompilacji kalendarza liturgicznego z ludowym, prawdopodobnie odgrywał najistotniejszą rolę w życiu mieszkańców folwarku w Bobrku.  

Informacje na temat wszystkich obiektów oraz szczegółowy program XVII Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego znajdziecie na stronie www.dnidziedzictwa.pl.
 

Fot. Marlena Bogusz, CC BY SA