Minisłownik

Minisłownik

Autor: Wikipedia, Licencja: CC BY-SA

Postanowiliśmy przyjrzeć się nieco językowi myśliwych. Przygotowaliśmy minisłownik – sprawdźcie, co oznaczają „badyle”, „kwiatek”, „czarna stopa”, „gach” czy „ględzenie”!
  
ambona – stanowisko strzeleckie nad ziemią, zbudowane na słupach, czasem na drzewie;
babrzysko – miejsce kąpieli dzików i jeleni;
badyle – kończyny jelenia, łosia;
bałuchy – oczy zająca (trzeszcze);
basista – jeleń byk wyróżniający się grubym głosem na rykowisku;
cewki – kończyny sarny;
czarna stopa – teren bez pokrywy śniegu;
cieki – nogi kuraków, np. u kuropatwy;
farba – krew zwierzyny;
fajki – kły wyrastające ze szczęki dzika;
gach – dorosły samiec zająca;
ględzenie – głos wydawany przez łanię;
kopyra – zając;
krykucha – dzika kaczka wyhodowana w niewoli, wykorzystywana do wabienia kaczorów na wiosennych polowaniach w okresie godów;
kwadruplet – oddane cztery celne następujące po sobie strzały;
kwiatek – biała sierść na końcu ogona lisa;
lampy – oczy wilka;
mykita – lis;
niedolisek – młody lis;
organista – młody byk, pierwszy rozpoczynający rykowisko;
podryw – sposób polowania, polegający na strzelaniu do ptactwa wypłaszanego przez samego strzelca;
suknia – sierść zwierzyny płowej i dzika;
tabakiera – zakończenie gwizdu, nos u dzika;
wiatr – węch u psa myśliwskiego;
wieniec – poroże jelenia;
złom – gałązka z drzewa iglastego wsadzana do pyska zwierząt ułożonych w pokocie;
żmurek – lis o kasztanowym kolorze futra.

Fot. Cyfrowa Biblioteka Narodowa, domena publiczna