Praktyczny poradnik

Praktyczny poradnik

Autor: Kamila Kosmalska, Licencja: CC BY-SA

Dla tych, którzy chcieliby zostać wynalazcami, zebraliśmy kilka kluczowych reguł postępowania oraz opisaliśmy kroki, jakie trzeba poczynić, gdy wynalazcami już zostaniecie. 

Nie o tajniki ducha autorowi chodzi w tej pracy, nie o bezwzględne i nieprzeniknione atrybuty geniuszów, bynajmniej! Chodzi mu tylko wyłącznie i li tylko o podszept , o bodziec, o wskazówkę dla tych, którzy, ocierając się co kroku o setki, tysiące, milijony okazyj, z jakich mogliby, odnieść korzyść zarówno dla samych siebie, jak i dla ogółu, obchodzą je jak najobojętniej i ani przypuszczają nawet, że ominęli - skarby. bo skarby leżą, tuż przed nami i podjąć je tylko należy, ale podjąć w sposób trafny i umiejętny. 

A teraz rodzi się pytanie: czy w ogóle są prawidła, na mocy których wynalazki dokonywanymi być mogą? czy  w ogóle istnieje jakaś ogólna wskazówka, umożliwiająca ludziom robienie wynalazków? (...) Czy rzeczywiście istnieje sztuka robienia wynalazków, posiadająca, tak jak każda sztuka, własne prawa i której tem samem można by się do pewnego stopnia nauczyć? czy też, chcąc być wynalazcą trzeba być genjuszem, który wolny od przepisów, sam, przez twórczość swoją, wynajduje nowe drogi bytu? A może dość odrobiny talentu, może wystarczy dar przeciętny do robienia wynalazków?

Jakie są reguły dla tych, którzy chcą zostać wynalazcami?  

1. Nie roztrwoń sił swoich;
2. Zdaj sobie sprawę z praktycznej niedoskonałości jakiegoś stanu, żebyś odczuł ją rzeczywiście;
3. Porównaj przedmiot niedoskonały z innymi przedmiotami, które tego braku nie posiadają i przenieś 
4. Wyższość innych przedmiotów na twój wadliwy;
przez rozmawianie można zasilić myśli własne i powziąć nowe, przeto, wynalazca uczyni dobrze, gdy się rozmówi i naradzi z fachowymi ludźmi w sprawie, która go obchodzi;
5. Wyrabiaj znane już przedmioty z innych meteriałów.
6. Spożytkuj formę już znaną do innych celów, niż te, do których pierwotnie obmyślaną była;
7. zestaw dwa przedmioty, nie mające ze sobą nic wspólnego, w jedno, to znaczy zrób z nich nowy przedmiot. 

Reguły zostały opublikowane, rozwnięte i poparte praktycznymi przykładami w książce "Sztuka robienia wynalazków. Próba metody, oparta na praktyce i doświadczeniu życia powszedniego. Poradnik dla tych, co chcieliby i mogą, a nie umieją spostrzegać i tworzyć", autorstwa Bolesława Londyńskiego, wydana w drukarni w Chrzanowie. Można ją w całości przeczytać lub pobrać ze zbiorów on-line Biblioteki Narodowej http://polona.pl/item/18742717/4/

Reguły są proste, prawda? 
No dobrze, a co jeśli wynalazek już powstał i chcemy ten fakt ogłosić świat, ale też wynalazek chronić?
Konieczne będzie zgłoszenie się do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej w celu uzyskania patentu lub zgłoszenia wzoru użytkowego w celu udzielenie prawa ochronnego. 

Patent jest prawem wyłącznym udzielanym na wynalazek, bez względu na dziedzinę techniki, który jest nowy, posiada poziom wynalazczy i nadaje się do przemysłowego stosowania.

Wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. Wzór użytkowy uważa się za rozwiązanie użyteczne, jeżeli pozwala ono na osiągnięcie celu mającego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów. Na wzory użytkowe udzielane są prawa ochronne.  (źródło: www.uprp.pl)

Patent trwa 20 lat od dnia zgłoszenia w Urzędzie. Prawa ochronne działają 10 lat. 
Wszystkie informacje na temat zgłaszania patentów i chronienia wzorów użytkowych znajdują się na www.uprp.pl 

Powodzenia Wynalazcy! 
 
Fot. Cyfrowa Biblioteka Narodowa, domena publiczna