Międzynarodowe ślady

Międzynarodowe ślady

Autor: archiwum MIK, Licencja: CC BY-SA

Szlak Zbójników Karpackich to projekt związany z dziedzictwem kulturowym i duchowym Karpat (sztuką i rękodziełem, rzemiosłem, ginącymi zawodami, produktami regionalnymi i kuchnią regionalną), bazujący na historii i etnografii regionu karpackiego).

To szlak międzynarodowy (szlak będzie miał charakter międzynarodowy poprzez połączenie i opisanie wspólnych dla karpackich regionów atrakcji), transgraniczny, transkarpacki szlak dziedzictwa historyczno-kulturowego Karpat, tematyczny, pieszo-samochodowy (dopuszcza się rozbudowanie szlaku o pętle rowerowe i konne) szlak turystyczny obejmujący obiekty antropogeniczne oraz przyrodnicze posiadające związek z tradycją zbójnicką, opryszkowską i hajdamacką sześciu krajów (Polska, Słowacja, Czechy, Ukraina, Rumunia, Węgry). Szlak można rozszerzyć o następujące kraje: Mołdawię, Chorwację, Czarnogórę, Bułgarię i Grecję.

Prace nad budową i oznakowaniem szlaku zostaną podzielone na kilka etapów. Podstawową trasą będzie trasa samochodowa. Uzupełniające byłyby trasy piesze, rowerowe i konne – podzielone na kilkadziesiąt zbójeckich pętli, wybranych jako stosunkowo najbardziej dostępne dla przeciętnego, niewyczynowego piechura czy rowerzysty. Od głównego szlaku będą poprowadzone odcinki łącznikowe do atrakcji kulturowych i przyrodniczych znajdujących się w pobliżu. Na Szlaku Zbójników Karpackich znajdują się między innymi: miejsca ukrycia zbójnickich skarbów, (góry, dudławe buki, głazowiska, kapliczki, kościółki), miejsca gdzie zbójnicy byli więzieni (zamki, kasztele, lochy), zbójnickie twierdze, miejsca, gdzie zbójnicy ukrywali się przed harnikami (jaskinie, wzniesienia, połoniny, szczeliny skalne), miejsca zbójnickich straceń – kaźni zbójeckich (zamki, wzgórza, lochy, kazamaty, cmentarze), miejscowości, w których najsłynniejsi harnasie się urodzili i wychowali, miejsca sakralnych fundacji zbójnickich (drewniane lub kamienne kapliczki, kościółki).


Na Szlaku Zbójników Karpackich znajdują się między innymi:

  • miejsca ukrycia zbójnickich skarbów, (góry, dudławe buki, głazowiska, kapliczki, kościółki), 
  • miejsca gdzie zbójnicy byli więzieni (zamki, kasztele, lochy), 
  • zbójnickie twierdze, 
  • miejsca, gdzie zbójnicy ukrywali się przed harnikami (jaskinie, wzniesienia, połoniny, szczeliny skalne), 
  • miejsca zbójnickich straceń – kaźni zbójeckich (zamki, wzgórza, lochy, kazamaty, cmentarze), 
  • miejscowości, w których najsłynniejsi harnasie się urodzili i wychowali, 
  • miejsca sakralnych fundacji zbójnickich (drewniane lub kamienne kapliczki, kościółki).

Więcej na www.szlakimalopolski.pl i www.zbojnickiszlak.pl
Fot. Taniec nad ogniem, W. Skoczyłas, Wikipedia, domena publiczna