Skanseny i muzea

Skanseny i muzea

Autor: Kamila Kosmalska, Licencja: CC BY-SA

Gdzie pojechać, co zobaczyć, kogo spytać o pszczoły?

Muzeum Pszczelarstwa im. Bogdana Szymusika – Stróże 

To prywatne muzeum powstało w 2000 roku przy Gospodarstwie Pasiecznym „Sądecki Bartnik”. Jego kolekcję stanowią przedmioty przywiezione przez właścicieli muzeum z licznych podróży po kraju i świecie, eksponaty zakupione od krakowskiego zbieracza i pszczelarza – Bogdana Szymusika (zbiory te były gromadzone przez 50 lat, zostały skatalogowane przez pracowników Muzeum Etnograficznego w Krakowie). 

W muzeum w Stróżach można obejrzeć ponad 100 uli. Między innymi ul kłodowy (stojak dla pięciu rodzin pszczelich), ul snozowy (oba pochodzą z 1822 roku), a także pierwszy na świecie ul ramowy, zwany od nazwiska konstruktora „ulem Hubnera”, ule figuralne i afrykańskie. Znajdziemy tu również kolekcję akcesoriów pszczelarskich: miodarkę Hruški (pierwszą na świecie na jeden plaster), podkurzacze, leziwa, stare miodarki oraz zabytkowe klateczki do hodowli matek pszczelich. W jednej z chat wystawienniczych stworzono, we współpracy z Małopolskim Instytutem Kultury, interaktywną wystawę „Sekrety ula”. Po muzeum oprowadza przewodnik. Każdy zwiedzający – czy to gość indywidualny czy zorganizowana wycieczka – odnajdzie też coś interesującego dla siebie w ofercie warsztatów i prezentacji przygotowanych przez muzeum. 

Muzeum Pszczelarstwa im. Bogdana Szymusika w Stróżach 
Gospodarstwo Pasieczne „Sądecki Bartnik” Anna i Janusz Kasztelewicz 
33-331 Stróże 235 
tel.: 18 414 05 79 
adres www: www.bartnik.pl 
adres e-mail: muzeum@bartnik.pl 

Pasieka Barć – Kamianna 

W skansenie w Kamiannej znajdziemy nie tylko zabytkowe barcie, czyli kłody z wydrążonymi wewnątrz pnia komorami, ale także prześledzimy historię jednego z najstarszych rzemiosł w Polsce – bartnictwa. W tutejszych zbiorach znajduje się około 40 różnego rodzaju uli: od starych uli typu „słowiany”, przez słomiane i korpusowe, aż do nowoczesnych plastikowych. Ale uwaga! Część uli z kolekcji jest zasiedlona przez pszczele rodziny. Obejrzeć tu też można stare, nieużywane już od dawna sprzęty pszczelarskie: miodarki, wialnie do pyłku kwiatowego, dłuta pasieczne. Można również zajrzeć do wnętrza gniazda pszczelego. Skansen jest czynny cały rok. 

Pasieka „BARĆ” im. ks. dra Henryka Ostacha Emilia i Jacek Nowak 
Kamianna 17, 33-336 Łabowa 
tel.: 18 474 16 32 
adres www: www.kamianna.pl 
adres e-mail: barc@kamianna.pl 

Orawski Park Etnograficzny – Zubrzyca Górna 

Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej został otwarty w 1955 roku i jest najstarszym muzeum typu skansenowskiego w powojennej Polsce. W pobliżu ogrodów najcenniejszego zabytku muzeum – Dworu Moniaków – znajdziemy pasiekę złożoną z 11 zabytkowych, XIX-wiecznych uli typu kłodkowo-stojakowego, charakterystycznych dla Górnej Orawy. Pnie uli oznakowane są regionalnymi zdobieniami w formie czterolistnej koniczyny, arkadki czy tzw. krzyżyka niespodzianego. Skansen ma szeroką ofertę zajęć edukacyjnych dla dzieci. 

Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej 
34-484 Zubrzyca Górna 
tel.: 18 28 527 09 
adres www: www.orawa.eu 
adres e-mail: biuro@orawa.eu

Fot.: Muzeum Pszczelarstwa Sądecki Bartnik, M. Klag, CC BY SA 3.0