Na zegarze słonecznym w krakowskim kościele Mariackim widnieje inskrypcja: ,,Dies nostri quasi umbra super terram et nulla est mora”. Tekst ten pochodzi ze Starego Testamentu, z ustępu 15 rozdziału XXIX Księgi Kronik. Oznacza: ,,Dni nasze jako cień na ziemi, a nie masz żadnego przedłużenia”. Taką też inskrypcją zaczyna się tom XI „Rocznika Muzeum Etnograficznego”, nawiązujący do tematyki śmierci i umierania. Ta ciekawa pozycja była inspiracją dla poniższego spaceru. Poniżej znajduje się lista pięciu cmentarzy, które z różnych przyczyn warto odwiedzić – nie tylko na przełomie października i listopada – bo związane są z nimi ciekawe historie i zwyczaje. Wiele z tradycji, o których będzie mowa, to już dawno zapomniane wierzenia i zwyczaje związane z pochówkiem, które jednak warto przypomnieć, chociażby w ramach ciekawostki historycznej. Na trasie znajduje się kilka z częściej odwiedzanych miejsc spoczynku zmarłych, jak i te mniejsze, jednak także istotne dla miasta Krakowa.