Poleski Szlak Cerkiewny


Obszar dzisiejszego powiatu włodawskiego przez wieki był skupiskiem różnych narodowości, tradycji i religii. Mieszkali tu, oprócz Polaków, Ukraińcy, Białorusini, Żydzi i Niemcy. Jednakże wsie zamieszkiwali głównie Ukraińcy. Ich drewniane domy wyróżniały się intensywną kolorystyką i ozdobnymi nadokiennikami. Dziś można jeszcze je zobaczyć m.in. we wsi Sobibór i w Wołczynach. Taka różnorodność kulturowa terenów powiatu włodawskiego wpłynęła na decyzję Starostwa Powiatowego we Włodawie o utworzeniu licznych szlaków kulturowych. W powiecie włodawskim znajdują się następujące szlaki: Nadbużański Szlak Cerkiewny, Mały Szlak Cerkiewny, Poleski Szlak Cerkiewny, Szlak Rezydencji i Dworów, Szlak Sakralnej Architektury Drewnianej, Nadbużański Szlak Świątyń Katolickich. Poleski Szlak Cerkiewny
Trasa Poleskiego Szlaku Cerkiewnego przebiega przez Włodawę, Orchówek, Sobibór, Zbereże, Kosyń, Hańsk, Sosnowicę, Holę, Horostytę i Suchawę.
Cerkiew Opieki Przenajświętszej Bogarodzicy i św. Antoniego Peczerskiego w Orchówku wymieniana jest pod datą 1564 r. Kolejną drewnianą cerkiew, wyświęconą w 1673 r., ufundowała Teofilia Drohojewska. Poprzednia świątynia została zniszczona podczas najazdu szwedzkiego w latach 1655-1660. Hetman Wielki Koronny Ludwik Konstanty Pociej z Litwy zbudował w 1718 r. świątynię greckokatolicką dedykowaną Pokrowie Bogomatieri. Cerkiew pw. św. Jana Chrzciciela w Kosyniu konsekrowano w 1778 r. Kolejna drewniana świątynia pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy została wybudowana w 1838 r. W 1875 r. zamieniona została na cerkiew prawosławną, zaś w 1877 r. świątynia spłonęła. Na jej miejscu w latach 1899-1900 wzniesiono cerkiew prawosławną według projektu Wiktora Syczugowa.

WWW: http://szlakimalopolski.mik.krakow.pl/?szlaki=poleski-szlak-cerkiewny