Małopolska Trasa UNESCO


W 1972 r. UNESCO ogłosiło Konwencję dla Zachowania Światowego Dziedzictwa Kultury i Natury. Lista Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości – to lista obiektów objętych szczególną ochroną, ze względu na ich unikatową wartość kulturową bądź przyrodniczą. Małopolska Trasa UNESCO to szlak prezentujący wszystkie zabytki wpisane na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO w Małopolsce. Małopolska Trasa UNESCO to trasa samochodowa, w ramach której zostały przygotowane materiały – przewodniki w języku polskim, angielskim, niemieckim oraz rosyjskim. Obiekty wpisane na Listę UNESCO w Małopolsce: historyczne centrum Krakowa (1978) zabytkowa kopalnia soli w Wieliczce (1978), Zamek Żupny w Wieliczce oraz zabytkowa kopalnia soli w Bochni (uzupełnienie wpisu 2013)

Auschwitz-Birkenau – niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1979)
Kalwaria Zebrzydowska - manierystyczny zespół architektoniczny i krajobrazowy oraz park pielgrzymkowy z XVII w. (1999) drewniane kościoły południowej Małopolski i Podkarpacia (2003)
  • Binarowa - kościół pw. św. Michała Archanioła
  • Dębno Podhalańskie – kościół pw. św. Michała Archanioła
  • Sękowa  - kościół pw. św. św. Filipa i Jakuba Apostołów
drewniane cerkwie polskiego i ukraińskiego regionu Karpat (2013) TRASEOTrasa jest dostępna w formie aplikacji na urządzenia mobilne w serwisie Traseo.pl
Kod trasy: 32152

WWW: http://szlakimalopolski.mik.krakow.pl/?szlaki=malopolska-trasa-unesco