Reading Małopolska szlak młodej literatury


Reading Małopolska. Literacka Małopolska to nowe spojrzenie na region Małopolski w kontekście powstałej w tym miejscu literatury, inspiracji czy wielorakich spotkań i przedsięwzięć polskich poetów, pisarzy, dramaturgów oraz reportażystów. Projekt ten pozwala na dostrzeżenie licznych powiązań i ważnych miejsc dla rozwoju polskiej literatury. Małopolska poprzez sieć wyznaczonych szlaków pozwala każdej zainteresowanej osobie na zapoznanie się z dziedzictwem literackim tego regionu w indywidualny sposób. Niewątpliwie centrum tego obszaru stanowi Kraków. Miasto szczególne ze względu na wielowiekową tradycję literacką i artystyczny charakter. Kraków od 2010 r. ubiega się o przyznanie tytułu miasta literatury przez międzynarodową organizację UNESCO.
Małopolska to przestrzeń leżąca w samym sercu Europy, na granicy Zachodu i Wschodu. Tu skupiły się napięcia skomplikowanej historii tego regionu, ale także powstała unikalna wielokulturowa mozaika języków, tradycji i religii po dziś dzień niewyczerpane źródło literackich inspiracji. Tu powstała także niezwykła literatura czerpiąca z różnorodności i wrażliwości typowej dla regionów wielokulturowych.
(Cytat: oficjalna strona projektu) Trzech cenionych polskich pisarzy – Stanisława Lema, Sławomira Mrożka czy Czesława Miłosza, możemy poznać bliżej dzięki szlakom im poświęconym. W projekcie zostały wytyczone liczne szlaki tematyczne: szlak kobiet, kryminalny, literatury żydowskiej, młodej literatury czy szlak reportażu współczesnego. Małopolska jest usiana miejscami ważnymi dla literatury polskiej. Szlak młodej literatury
Krzeszowice Kraków Rudnik Beskid Niski (Wołowiec, Gładyszów)
Autorem szlaku młodej literatury jest Piotr Marecki, redaktor, wydawca, kulturoznawca, związany z Korporacją Ha!art. Krzeszowice to podkrakowska miejscowość, w której mieszkają Zenkasi, czyli Zenon Fajfer i Katarzyna Bazarnik, będący promotorami liberatury, tj. literatury totalnej, w której kształt książki oraz forma zapisu są równie ważne jak słowa. W Krakowie jest wiele miejsc związanych z eksperymentalnym i alternatywnym nurtem młodej literatury. Zwiedzanie warto rozpocząć od Bunkra Sztuki, w którym dzieje się wiele inicjatyw ważnych dla rodzimej sztuki współczesnej. Nową Hutę warto kojarzyć z przedstawicielem młodej literatury Sławomirem Shutym, który w zbiorze opowiadań Cukier w normie zobrazował jej mieszkańców. Z Krakowem związana jest również Dominika Ożarowska, która w swojej debiutanckiej powieści Nie uderzy żaden piorun kreśli na swój niepowtarzalny sposób obraz współczesnej młodzieży. Tomasz Pułka pochodził z Rudnika. Był znakomitym poetą i felietonistą, autorem Rewersu oraz Paralaksy w weekend. Beskid Niski jest również znacząco związany z literaturą ostatnich lat. Wołowiec to ważne miejsce na literackiej mapie Małopolski ze względu na mieszczącą się tam siedzibę wydawnictwa Czarne oraz osobę Andrzeja Stasiuka. Z Gładyszowem związany był młody prozaik Mirosław Nahacz. Tereny Beskidu Niskiego pojawiają się w jego dwóch powieściach Osiem cztery i Bombel.

WWW: http://szlakimalopolski.mik.krakow.pl/?szlaki=reading-malopolska-szlak-mlodej-literatury