Reading Małopolska szlak Stanisława Lema


Reading Małopolska. Literacka Małopolska to nowe spojrzenie na region Małopolski w kontekście powstałej w tym miejscu literatury, inspiracji czy wielorakich spotkań i przedsięwzięć polskich poetów, pisarzy, dramaturgów oraz reportażystów. Projekt ten pozwala na dostrzeżenie licznych powiązań i ważnych miejsc dla rozwoju polskiej literatury. Małopolska poprzez sieć wyznaczonych szlaków pozwala każdej zainteresowanej osobie na zapoznanie się z dziedzictwem literackim tego regionu w indywidualny sposób. Niewątpliwie centrum tego obszaru stanowi Kraków. Miasto szczególne ze względu na wielowiekową tradycję literacką i artystyczny charakter. Kraków od 2010 r. ubiega się o przyznanie tytułu miasta literatury przez międzynarodową organizację UNESCO.
Małopolska to przestrzeń leżąca w samym sercu Europy, na granicy Zachodu i Wschodu. Tu skupiły się napięcia skomplikowanej historii tego regionu, ale także powstała unikalna wielokulturowa mozaika języków, tradycji i religii po dziś dzień niewyczerpane źródło literackich inspiracji. Tu powstała także niezwykła literatura czerpiąca z różnorodności i wrażliwości typowej dla regionów wielokulturowych.
(Cytat: oficjalna strona projektu) Trzech cenionych polskich pisarzy – Stanisława Lema, Sławomira Mrożka czy Czesława Miłosza, możemy poznać bliżej dzięki szlakom im poświęconym. W projekcie zostały wytyczone liczne szlaki tematyczne: szlak kobiet, kryminalny, literatury żydowskiej, młodej literatury czy szlak reportażu współczesnego. Małopolska jest usiana miejscami ważnymi dla literatury polskiej. Szlak Stanisława Lema
Ojców Kraków Kasinka Mała Obidowa Zakopane
Twórczynią tego szlaku jest Ewa Zamorska-Przyłuska, historyczka sztuki, autorka Przewodnika literackiego po Krakowie i województwie małopolskim. Stanisław Lem prowadził bogatą korespondencję ze Sławomirem Mrożkiem. W jednym z listów opisuje swoją wycieczkę do Ojcowa, ciekawie wplatając swe rozważania na temat kierunku, w jakim podąża świat. Kraków dla Lema stanowił wspomnienie Lwowa, w którym się urodził i spędził swoje młodzieńcze lata. W 1946 r. po przyjeździe do Krakowa Lem kontynuował studia medyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, jednak nie uzyskał dyplomu, bowiem już wtedy był w stanie utrzymywać się z pisarstwa. Osiedle Kliny szczególnie przypadło do gustu pisarzowi, wybudował tam dom, w którym mógł tworzyć w skupieniu. Wielokrotnie podkreślał, jak miło było mu tam mieszkać, chociażby ze względu na zacnego sąsiada Jana Błońskiego. Ważnym punktem na mapie miejsc związanych z osobą filozofa jest Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema, znajdujący się w Parku Lotników Polskich. Grób Stanisława Lema znajduje się na cmentarzu Salwatorskim. Kolejną miejscowością na tej literackiej mapie jest Kasinka Mała, gdzie Lem odwiedzał swego dobrego przyjaciela Jana Józefa Szczepańskiego, z którym omawiał nowe zjawiska w literaturze. Do Zakopanego pisarz przyjeżdżał wielokrotnie, zatrzymując się w domu pracy twórczej Astoria, gdzie powstały jego liczne dzieła. Okolice Zakopanego posłużyły również za scenerię filmu Milcząca gwiazda, zrealizowanego na podstawie debiutanckiej powieści Lema Astronauci.

WWW: http://szlakimalopolski.mik.krakow.pl/?szlaki=reading-malopolska-szlak-stanislawa-lema