Reading Małopolska szlak Sławomira Mrożka


Reading Małopolska. Literacka Małopolska to nowe spojrzenie na region Małopolski w kontekście powstałej w tym miejscu literatury, inspiracji czy wielorakich spotkań i przedsięwzięć polskich poetów, pisarzy, dramaturgów oraz reportażystów. Projekt ten pozwala na dostrzeżenie licznych powiązań i ważnych miejsc dla rozwoju polskiej literatury. Małopolska poprzez sieć wyznaczonych szlaków pozwala każdej zainteresowanej osobie na zapoznanie się z dziedzictwem literackim tego regionu w indywidualny sposób. Niewątpliwie centrum tego obszaru stanowi Kraków. Miasto szczególne ze względu na wielowiekową tradycję literacką i artystyczny charakter. Kraków od 2010 r. ubiega się o przyznanie tytułu miasta literatury przez międzynarodową organizację UNESCO.

Małopolska to przestrzeń leżąca w samym sercu Europy, na granicy Zachodu i Wschodu. Tu skupiły się napięcia skomplikowanej historii tego regionu, ale także powstała unikalna wielokulturowa mozaika języków, tradycji i religii po dziś dzień niewyczerpane źródło literackich inspiracji. Tu powstała także niezwykła literatura czerpiąca z różnorodności i wrażliwości typowej dla regionów wielokulturowych.

(Cytat: oficjalna strona projektu)

 

Trzech cenionych polskich pisarzy – Stanisława Lema, Sławomira Mrożka czy Czesława Miłosza, możemy poznać bliżej dzięki szlakom im poświęconym. W projekcie zostały wytyczone liczne szlaki tematyczne: szlak kobiet, kryminalny, literatury żydowskiej, młodej literatury czy szlak reportażu współczesnego. Małopolska jest usiana miejscami ważnymi dla literatury polskiej.

Szlak Sławomira Mrożka 
Kraków Borzęcin Porąbka Uszewska Poronin

Twórczynią tego szlaku jest Ewa Zamorska-Przyłuska, historyczka sztuki, autorka Przewodnika literackiego po Krakowie i województwie małopolskim.

Kraków to ważne miejsce w życiorysie tego wybitnego dramatopisarza, w tym mieście spędził wiele lat swojego życia. Rodzina pisarza przeprowadziła się do Krakowa w 1933 r., gdy Sławomir miał zaledwie 3 lata. Tu spędził lata swojej młodości i edukacji. W zapiskach swojego dziennika utożsamia się z Krakowem i podkreśla jak ważne to dla niego miasto. Dom Literatów przy ul. Krupniczej to niewątpliwie miejsce istotne dla większości polskich pisarzy owego czasu, w tym również i Mrożka. Zapiski z Dziennika zaprowadzą nas do licznych starych kawiarni i restauracji, do których często zaglądał. Borzęcin to wieś, do której w swojej twórczości pisarz wracał wielokrotnie, to tu 29 czerwca 1930 r. przyszedł na świat. W Porąbce Uszewskiej młody Mrożek często spędzał wakacje pod opieką rodziny ojca. W Poroninie państwo Mrożkowie z małym Sławomirem mieszkali kilka lat przed przeprowadzką do Krakowa.

WWW: http://szlakimalopolski.mik.krakow.pl/?szlaki=reading-malopolska-szlak-slawomira-mrozka