Reading Małopolska szlak Czesława Miłosza


Reading Małopolska. Literacka Małopolska to nowe spojrzenie na region Małopolski w kontekście powstałej w tym miejscu literatury, inspiracji czy wielorakich spotkań i przedsięwzięć polskich poetów, pisarzy, dramaturgów oraz reportażystów. Projekt ten pozwala na dostrzeżenie licznych powiązań i ważnych miejsc dla rozwoju polskiej literatury. Małopolska poprzez sieć wyznaczonych szlaków pozwala każdej zainteresowanej osobie na zapoznanie się z dziedzictwem literackim tego regionu w indywidualny sposób. Niewątpliwie centrum tego obszaru stanowi Kraków. Miasto szczególne ze względu na wielowiekową tradycję literacką i artystyczny charakter. Kraków od 2010 r. ubiega się o przyznanie tytułu miasta literatury przez międzynarodową organizację UNESCO.

Małopolska to przestrzeń leżąca w samym sercu Europy, na granicy Zachodu i Wschodu. Tu skupiły się napięcia skomplikowanej historii tego regionu, ale także powstała unikalna wielokulturowa mozaika języków, tradycji i religii po dziś dzień niewyczerpane źródło literackich inspiracji. Tu powstała także niezwykła literatura czerpiąca z różnorodności i wrażliwości typowej dla regionów wielokulturowych.

(Cytat: oficjalna strona projektu)

Trzech cenionych polskich pisarzy – Stanisława Lema, Sławomira Mrożka czy Czesława Miłosza, możemy poznać bliżej dzięki szlakom im poświęconym. W projekcie zostały wytyczone liczne szlaki tematyczne: szlak kobiet, kryminalny, literatury żydowskiej, młodej literatury czy szlak reportażu współczesnego. Małopolska jest usiana miejscami ważnymi dla literatury polskiej.

Szlak Czesława Miłosza 
Krzeszowice Kraków Goszyce

Trasa wytyczona przez Andrzeja Franaszka, literaturoznawcę, krytyka literackiego, autora książki Miłosz. Biografia.

Pamiątkę krótkiego pobytu Czesława Miłosza w Krzeszowicach w sierpniu 1941 r. stanowi zdjęcie, na którym pisarz, w towarzystwie Kazimierza Wyki i Jerzego Andrzejewskiego, siedzi i tajemniczo się uśmiecha. Kraków to miasto szczególnie ważne w biografii noblisty, bowiem przypominało mu jego ukochane Wilno, w którym spędził lata młodości. To w Krakowie decyduje się osiąść pod koniec życia. Na krakowskiej mapie działalności pisarza warto zwrócić uwagę na adres redakcji Tygodnika Powszechnego mieszczącej się przy ul. Wiślnej 12. Było to miejsce spotkań wielu wybitnych pisarzy, które sprzyjało gorącym dyskusjom na bieżące tematy. Po 1989 r. Kraków stał się miejscem częstych spotkań autorskich oraz wykładów prowadzonych przez Miłosza. Przy ul. Bogusławskiego, gdzie niegdyś mieszkał, obecnie znajduje się jego archiwum. Czesław Miłosz został pochowany w Krypcie Zasłużonych klasztoru oo. Paulinów na Skałce.

Kolejnym ważnym punktem na literackiej mapie Małopolski sąÂ Goszyce, czyli podkrakowska wieś związana z Miłoszem ze względu na jego przyjaźń z Jerzym Turowiczem. Miłosz trafił tu po raz pierwszy w 1944 r., w czasie tego krótkiego pobytu powstały Wiersze pół-perskie i esej Korniszonizm.

Fot. M. Łuczak (z arch. MIK)

WWW: http://szlakimalopolski.mik.krakow.pl/?szlaki=reading-malopolska-szlak-czeslawa-milosza