Nadbużański Szlak Cerkiewny


Obszar dzisiejszego powiatu włodawskiego przez wieki był skupiskiem różnych narodowości, tradycji i religii. Mieszkali tu, oprócz Polaków, Ukraińcy, Białorusini, Żydzi i Niemcy. Jednakże wsie zamieszkiwali głównie Ukraińcy. Ich drewniane domy wyróżniały się intensywną kolorystyką i ozdobnymi nadokiennikami. Dziś można jeszcze je zobaczyć m.in. we wsi Sobibór i w Wołczynach. Taka różnorodność kulturowa terenów powiatu włodawskiego wpłynęła na decyzję Starostwa Powiatowego we Włodawie o utworzeniu licznych szlaków kulturowych. W powiecie włodawskim znajdują się następujące szlaki: Nadbużański Szlak Cerkiewny, Mały Szlak Cerkiewny, Poleski Szlak Cerkiewny, Szlak Rezydencji i Dworów, Szlak Sakralnej Architektury Drewnianej, Nadbużański Szlak Świątyń Katolickich. Nadbużański Szlak Cerkiewny
Trasa Nadbużańskiego Szlaku Cerkiewnego przebiega przez Zbereże, Włodawę, Hannę, Sławatycze, Jabłeczną, Kodeń i Kostomłoty.
Cerkiew pw. Wniebowzięcia NMP w Uhrusku powstała w 1849 r. jako greckokatolicka. Od 1875 r. jest to parafia prawosławna. Unicka cerkiew pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Zbereżu została ufundowana przez Stanisława Marię Jaskólskiego. Od 1875 r. świątynia służyła prawosławnym i dotrwała do 1935 r. Cerkiew zburzono w 1938 r. Cerkiew pw. Narodzenia NMP we Włodawie powstała na miejscu pierwotnej z 1564 r. W 1875 r. kościół przejęli prawosławni. W latach 1893-1895 został przebudowany od podstaw według projektu wybitnego architekta rosyjskiego Wiktora Syczugowa. Zespół klasztorny w Jabłecznej pw. św. Onufrego istniał już w XV w. Legenda głosi, że monastyr założono w miejscu, w którym zatrzymała się płynąca Bugiem ikona św. Onufrego. Rozbudowa i rozkwit klasztoru przypadają na XIX w. Cerkiew w Kostomłotach od 1928 r. jest kościołem neounickim, jedynym w Polsce od 1947 r. Koordynator szlaku:
Starostwo Powiatowe we Włodawie
starostwo@powiat.wlodawa.pl
82 572 56 90

WWW: http://szlakimalopolski.mik.krakow.pl/?szlaki=nadbuzanski-szlak-cerkiewny