Szlak Tradycyjnego Rzemiosła Śląska Cieszyńskiego


Szlak Tradycyjnego Rzemiosła to szlak transgraniczny prowadzący przez polsko-czeskie tereny Śląska Cieszyńskiego. Tematyka trasy związana jest z tradycyjnymi wyrobami rzemieślniczymi. Turyści odwiedzający szlak mają szansę poznać lokalnych twórców i rzemieślników zajmujących się m.in.: Osoby wędrujące po szlaku mogą same spróbować samemu wytworzyć różnego rodzaju produkty biorąc udział w warsztatach realizowanych w ramach projektu Akademia Ginących Zawodów, którego integralną częścią jest Szlak Tradycyjnego Rzemiosła.
Śląsk Cieszyński jest regionem wyjątkowo bogatym pod względem kultury materialnej. Niestety globalizacja i napór masowej produkcji spowodowały, że istnieje realne niebezpieczeństwo zaniku starych, rękodzielniczych technik i umiejętności. W Europie daje się zaobserwować wzrost zainteresowania tradycjami regionalnymi oraz ich popularyzację poprzez wzbogacenie oferty turystycznej. Postanowiliśmy podjąć próbę odnalezienia, zachowania i propagowania ginących zawodów w regionie. Podczas eksploracji terenowych zgromadziliśmy informacje, które pozwolą Państwu zapoznać się z tradycyjnym rzemiosłem Śląska Cieszyńskiego, twórcami, ich pracowniami, miejscami prezentacji swych wyrobów. Zapraszamy do spotkania z niezwykłymi ludźmi, wytworami ich wyobraźni i pracy rąk.
(Cytat za: oficjalną stroną szlaku) Dla turystów została opracowana mapa szlaku a na stronie internetowej umieszczone są informacje dotyczące zasad rezerwacji spotkań z rzemieślnikami. Projekt Polsko-Czeska Akademia Ginących Zawodów realizowany przez Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie, Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej Olza ,Euroregion Śląsk Cieszyński – Těšinské Slezsko, Beskydską tvorbę oraz przy współpracy Izby Regionalnej im. Adama Sikory MK PZKO w Jabłonkowie. Zobacz na mapie: Szlak Tradycyjnego Rzemiosła Foto: MIK

WWW: http://szlakimalopolski.mik.krakow.pl/?szlaki=szlak-tradycyjnego-rzemiosla-slaska-cieszynskiego