Mały Szlak Cerkiewny


Obszar dzisiejszego powiatu włodawskiego przez wieki był skupiskiem różnych narodowości, tradycji i religii. Mieszkali tu, oprócz Polaków, Ukraińcy, Białorusini, Żydzi i Niemcy. Jednakże wsie zamieszkiwali głównie Ukraińcy. Ich drewniane domy wyróżniały się intensywną kolorystyką i ozdobnymi nadokiennikami. Dziś można jeszcze je zobaczyć m.in. we wsi Sobibór i w Wołczynach. Taka różnorodność kulturowa terenów powiatu włodawskiego wpłynęła na decyzję Starostwa Powiatowego we Włodawie o utworzeniu licznych szlaków kulturowych. W powiecie włodawskim znajdują się następujące szlaki: Nadbużański Szlak Cerkiewny, Mały Szlak Cerkiewny, Poleski Szlak Cerkiewny, Szlak Rezydencji i Dworów, Szlak Sakralnej Architektury Drewnianej, Nadbużański Szlak Świątyń Katolickich. Mały Szlak Cerkiewny
Trasa Małego Szlaku Cerkiewnego przebiega przez Włodawę, Horostytę, Holę, Sosnowicę i Suchawę.
Drewniana, o konstrukcji zrębowej, dawna greckokatolicka cerkiew parafialna pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Horostycie została zbudowana ok. 1702 r. na miejscu wcześniejszej. W 1875 r. została zamieniona na cerkiew prawosławną. Dawna greckokatolicka cerkiew parafialna pw. św. Praksedy Męczenniczki w Holi została zbudowana na miejscu wcześniejszej w latach 1846-1847 z pozostawieniem babińca z 1803 r. W 1875 r. została zamieniona na prawosławną, a w 1878 r. uległa przebudowie. Cerkiew pw. Świętych Pierwszych Apostołów Piotra i Pawła w Sosnowicy została wzniesiona w latach 1891-1893 według projektu prof. Wiktora Syczugowa. Świątynia jest zbudowana w stylu bizantyjsko-klasycystycznym. Murowana cerkiew Ikony Kazańskiej Matki Bożej w Suchawie została wybudowana w latach 1909-1913. Wyróżniają ją umieszczone na zewnętrznych ścianach, malowane na blasze wizerunki Matki Boskiej, Chrystusa i świętych. Cerkiew służyła duchowym potrzebom mieszkańców aż do akcji Wisła. Obecnie jest to kościół rzymskokatolicki.

WWW: http://szlakimalopolski.mik.krakow.pl/?szlaki=maly-szlak-cerkiewny