Szlak Sakralnej Architektury Drewnianej


Obszar dzisiejszego powiatu włodawskiego przez wieki był skupiskiem różnych narodowości, tradycji i religii. Mieszkali tu, oprócz Polaków, Ukraińcy, Białorusini, Żydzi i Niemcy. Jednakże wsie zamieszkiwali głównie Ukraińcy. Ich drewniane domy wyróżniały się intensywną kolorystyką i ozdobnymi nadokiennikami. Dziś można jeszcze je zobaczyć m.in. we wsi Sobibór i w Wołczynach. Taka różnorodność kulturowa terenów powiatu włodawskiego wpłynęła na decyzję Starostwa Powiatowego we Włodawie o utworzeniu licznych szlaków kulturowych. W powiecie włodawskim znajdują się następujące szlaki: Nadbużański Szlak Cerkiewny, Mały Szlak Cerkiewny, Poleski Szlak Cerkiewny, Szlak Rezydencji i Dworów, Szlak Sakralnej Architektury Drewnianej, Nadbużański Szlak Świątyń Katolickich.
Szlak Sakralnej Architektury Drewnianej
Trasa Szlaku Sakralnej Architektury Drewnianej przebiega przez Hannę, Lack, Horostytę, Holę, Wytyczno i Wereszczyn.
Dawna cerkiew greckokatolicka pw. bł. Jozafata w Lacku została wzniesiona w 1795 r., zapewne z fundacji Radziwiłłów, odrestaurowana w 1842 r. a ok. 1875 r. zamieniona na prawosławną. Od 1919 r. służy jako kaplica publiczna rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Bolesnej. W 1951 r. została gruntownie przebudowana. Centrum życia wsi Wytyczno stanowiła cerkiew greckokatolicka pw. Świętego Krzyża, ufundowana przez Antoniego Ludwika Bonieckiego, budowana w latach 1766-1769. Dzięki staraniom Dominika Bonieckiego cerkiew miała od 1794 r. charakter parafialny. Ufundowanie świątyni unickiej było odpowiedzią na zapotrzebowanie duchowe ówczesnych mieszkańców wsi. Istnieje prawdopodobieństwo, iż byli oni w przeważającej większości Rusinami. Drewniany kościół parafialny pw. św. Stanisława Biskupa i Świętej Trójcy w Wereszczynie został zbudowany na miejscu wcześniejszego w 1783 r., dzięki staraniom braci Wereszczyńskich: Józefa i Seweryna.

WWW: http://szlakimalopolski.mik.krakow.pl/?szlaki=szlak-sakralnej-architektury-drewnianej