Szlak rezydencji i dworów


Obszar dzisiejszego powiatu włodawskiego przez wieki był skupiskiem różnych narodowości, tradycji i religii. Mieszkali tu, oprócz Polaków, Ukraińcy, Białorusini, Żydzi i Niemcy. Jednakże wsie zamieszkiwali głównie Ukraińcy. Ich drewniane domy wyróżniały się intensywną kolorystyką i ozdobnymi nadokiennikami. Dziś można jeszcze je zobaczyć m.in. we wsi Sobibór i w Wołczynach. Taka różnorodność kulturowa terenów powiatu włodawskiego wpłynęła na decyzję Starostwa Powiatowego we Włodawie o utworzeniu licznych szlaków kulturowych. W powiecie włodawskim znajdują się następujące szlaki: Nadbużański Szlak Cerkiewny, Mały Szlak Cerkiewny, Poleski Szlak Cerkiewny, Szlak Rezydencji i Dworów, Szlak Sakralnej Architektury Drewnianej, Nadbużański Szlak Świątyń Katolickich. Szlak rezydencji i dworów
Trasa Szlaku rezydencji i dworów przebiega przez Adampol, Stary Brus, Sosnowicę, Kolano, Jabłoń, Horodyszcze, Romanów, Różankę i Kodeń.
Zespół rezydencyjny w Sosnowicy obejmuje dworską oficynę z 1753 r., pozostałości murowanego alkierza dawnego dworu z połowy XVIII w. oraz park z połowy XIX w. Po gruntowej modernizacji oficynę północną w stylu barokowym zaadaptowano na pensjonat turystyczny Dworek Kościuszki. Klasycystyczny pałac w Horodyszczach został wzniesiony w okresie między 1818-1828 r. dla Juliana Frankowskiego, prawdopodobnie według projektu Antonia Corazziego. Po 1945 r. został zaadaptowany na szkołę rolniczą. Murowany pałac w Różance został wzniesiony prawdopodobnie według projektu architekta Józefa Pioli, ukończono w 1716 r. W 1836 r. odbudowano budynek według projektu architekta Franciszka Marii Lanciego z udziałem architekta Henryka Marconiego. Ok. 1905 r. został przebudowany przez architekta Stanisława Grochowicza. Pałac tzw. Placencja w Kodniu został wzniesiony ok. 1715 r. przez Pawła Franciszka Sapiehę jako siedziba misjonarzy kościoła św. Anny. Od 1992 r. znajduje się tu Dom Pogodnej Jesieni Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.

WWW: http://szlakimalopolski.mik.krakow.pl/?szlaki=szlak-rezydencji-i-dworow