Szlak Świątyń Katolickich


Obszar dzisiejszego powiatu włodawskiego przez wieki był skupiskiem różnych narodowości, tradycji i religii. Mieszkali tu, oprócz Polaków, Ukraińcy, Białorusini, Żydzi i Niemcy. Jednakże wsie zamieszkiwali głównie Ukraińcy. Ich drewniane domy wyróżniały się intensywną kolorystyką i ozdobnymi nadokiennikami. Dziś można jeszcze je zobaczyć m.in. we wsi Sobibór i w Wołczynach. Taka różnorodność kulturowa terenów powiatu włodawskiego wpłynęła na decyzję Starostwa Powiatowego we Włodawie o utworzeniu licznych szlaków kulturowych. W powiecie włodawskim znajdują się następujące szlaki: Nadbużański Szlak Cerkiewny, Mały Szlak Cerkiewny, Poleski Szlak Cerkiewny, Szlak Rezydencji i Dworów, Szlak Sakralnej Architektury Drewnianej, Nadbużański Szlak Świątyń Katolickich. Nadbużański Szlak Świątyń Katolickich
Trasa Nadbużańskiego Szlaku Świątyń Katolickich rozpoczyna się w Uhrusku, przebiega przez Wolę Uhruską, następnie prowadzi przez Kosyń, Orchówek, Włodawę, Różankę, Dołhobrody, Hannę, Sławatycze, Jabłeczną by zakończyć swój bieg w Kodniu.

WWW: http://szlakimalopolski.mik.krakow.pl/?szlaki=szlak-swiatyn-katolickich