Szlak Zabytków Techniki


Szlak Zabytków Techniki to tematyczny, samochodowy szlak, który łączy 36 obiektów związanych z dziedzictwem przemysłowym województwa śląskiego.
Województwo śląskie jest największym skupiskiem zabytkowych obiektów przemysłowych w Polsce. Stanowią one bogactwo regionu. Oddają jego specyfikę i określają kulturową tożsamość. Ich unikatowość i autentyczność sprawia, że są integralną częścią europejskiego dziedzictwa kulturowego. Trwający przez ponad dwa wieki rozwój przemysłu na tych ziemiach sprawił, że Śląsk z regionu peryferyjnego w skali europejskiej stał się jednym z wiodących ery industrialnej. Bez znajomości tego procesu nie sposób zrozumieć burzliwej historii Śląska.
(Cytat za: oficjalną stroną szlaku) Szlak Zabytków Techniki prezentuje zabytki techniki z 24 śląskich miast, m.in.:
 • Bielska-Białej,
 • Bytomia,
 • Chorzowa,
 • Cieszyna,Częstochowy,
 • Gliwic,
 • Katowic,
 • Mysłowic,
 • Tychów,
 • Ustronia,
 • Zabrza,
 • Żywca.
Szlak ten jest markowym produktem turystycznym (sieciowy produkt obszaru) prezentującym najważniejsze i najciekawsze pod względem walorów turystycznych, historycznych i architektonicznych obiekty przemysłowe w regionie śląskim. Obiekty znajdujące się na Szlaku związane są z tradycją górniczą, hutniczą, energetyką, kolejnictwem, łącznością, produkcją wody oraz przemysłem spożywczym. W skład Szlaku Zabytków Techniki wchodzą istniejące muzea i skanseny, obiekty użyteczności publicznej, zamieszkałe kolonie robotnicze, działające zakłady pracy. Właścicielami poszczególnych obiektów są samorządy lokalne, osoby prywatne, przedsiębiorstwa prywatne i państwowe.
(Cytat za: oficjalną stroną szlaku) Na oficjalnej stronie internetowej można przeczytać o wydarzeniach na szlaku, przede wszystkim o Industriadzie, cyklicznym wydarzeniu promującym poszczególne obiekty oraz ideę Szlaku Zabytków Techniki. Na stronie zamieszczone są również propozycje wycieczek, galerie zdjęć i materiały multimedialne.
Korzyściami, jakie Szlak Zabytków Techniki oferuje odwiedzającym są emocje i doświadczenia. To one odgrywają kluczową rolę podczas zwiedzania obiektów na Szlaku. Poprzez bezpośredni kontakt z nadal działającymi maszynami i urządzeniami można niemal dotknąć historii. Specyfika kontaktu turysty z żywymi eksponatami wychodzi ponad standardowe zwiedzanie w oparciu o prezentację eksponatów w muzealnych gablotach. Na Szlaku Zabytków Techniki emocje determinowane są poprzez zmysły. Podczas wizyty w industrialnych obiektach można usłyszeć szum silników, stukot maszyn, poczuć zapach drewna, chłód podziemi, dotknąć metalu, etc. W efekcie zwiedzający może nie tylko poznać industrialne dziedzictwo regionu, ale i dotknąć, odczuć czy zasmakować tego co składa się na jego niepowtarzalną tradycję. Dzięki tym wyjątkowym doznaniom można samemu przekonać się, że zabytki techniki to miejsca, gdzie w interesujący sposób spędza się czas wolny.
(Cytat za: oficjalną stroną szlaku)

WWW: http://szlakimalopolski.mik.krakow.pl/?szlaki=szlak-zabytkow-techniki-woj-slaskie