Trasa Pamięci w Krakowie


Trasę Pamięci tworzą trzy oddziały Muzeum Historycznego Miasta Krakowa: Ulica Pomorska, Apteka pod Orłem oraz Fabryka Emalia Oskara Schindlera. Te trzy punkty na mapie Krakowa to trzy dopełniające się opowieści o wojnie i czasie, który po niej nastał.
(Cytat za: oficjalną stroną Muzeum Historycznego Miasta Krakowa) Trasa Pamięci należy do najbardziej poruszających tras tematycznych spośród tych, które utworzono w Krakowie. Szlak ukazuje czarną kartę historii, która rozegrała się na krakowskiej ziemi.
To przypomnienie bolesnych wydarzeń, których świadkami byli polscy i żydowscy mieszkańcy Krakowa. To także opowieść o ludziach godnych wiecznej pamięci, którzy zasłużyli się, niosąc pomoc lub ratując innych z piekła wojny. Trasa ukazuje także codzienne życie zwykłych ludzi, którzy
w wojennych realiach wielokrotnie podejmowali trudne moralne wybory.
Trzy wystawy składające się na Trasę Pamięci przypominają takie wydarzenia jak ustanowienie stolicy Generalnego Gubernatorstwa w Krakowie (1939), Sonderaktion Krakau (1939), utworzenie
i likwidację getta podgórskiego (1941-1943) i wiele innych tragedii, które dotknęły Polaków. Wystawa składa się z fotografii, dokumentów i licznych eksponatów, w wyjątkowej oprawie dźwiękowej oraz przy zastosowaniu nowoczesnych multimediów.
  • Fabryka Emalia Oskara Schindlera pod wieloma względami jest niezwykłym muzeum. Prezentowana w nim wystawa stała Kraków czas okupacji 1939-1945.
»Kraków czas okupacji 1939-1945« stanowi najważniejszy element tej trójdzielnej struktury opowiadającej o historii okupowanego Krakowa. Ekspozycja w Fabryce Schindlera prezentuje w sposób całościowy historię Krakowa lat 1939“1945, a w pozostałych placówkach tworzących Trasę Pamięci rozwinięcie znalazły wybrane tematy.
(Cytat za: oficjalną stroną Muzeum Historycznego Miasta Krakowa) Fabryka Emalia to nie tylko skarbnica pamiątek z okresu wojny, to także opowieść o zmitologizowanej postaci Oskara Schindlera.
  • Przy ulicy Pomorskiej (Dom Śląski) mieści się dawna siedziba i krakowskie centrum dowodzenia gestapo. W tym miejscu zachowały się autentyczne cele aresztu, w którym przetrzymywano i katowano krakowian. Na więziennych ścianach do dzisiaj widnieją napisy wyryte przez więźniów przesłuchiwanych w latach 1939-1945. Zapiski uwięzionych są w pewnym sensie dokumentem potwierdzającym wydarzenia z tamtych lat. Pomorska do dzisiaj pozostaje symbolem nazistowskich zbrodni. Więziennej wystawie nadano tytuł Krzyk uwieczniony, jest ona tematycznym dopełnieniem ekspozycji z Fabryki Emalia Oskara Schindlera.
  • Muzeum Apteka pod Orłem, mieszczące się przy Placu Bohaterów Getta, to element Trasy Pamięci poświęcony ludności żydowskiej, zamkniętej w getcie podgórskim w latach 1941-1943. Ówczesną aptekę prowadził Tadeusz Pankiewicz jedyny Polak uprawniony do przebywania na terenie getta. Miejsce to stało się przestrzenią spotkań elity żydowskiej, a w czasie likwidacji getta jedynym punktem udzielającym pomocy medycznej wysiedlanym i poniewieranym ludziom. Tamte wydarzenia przybliża wystawa zatytułowana Apteka w getcie krakowskim.
Przejście Trasą Pamięci pozostawia trwały ślad w człowieku i nie pozwala być obojętnym na to, co wydarzyło się przed kilkudziesięciu laty. Na tym szczególnym szlaku, oprócz wiedzy i świadomości historycznej, pogłębiamy swoją moralną wrażliwość.

WWW: http://szlakimalopolski.mik.krakow.pl/?szlaki=trasa-pamieci-w-krakowie