Reading Małopolska – szlak Jerzego Turowicza


Jerzy Turowicz (1912-1999). Krakowianin. Dziennikarz. Znawca tematyki kościelnej. Współtwórca i redaktor naczelny Tygodnika Powszechnego. Działacz społeczny, odznaczony w 1995 roku Orderem Orła Białego oraz srebrnym medalem Cracoviae Merenti (zasłużonemu dla Krakowa).
Na szlak składa się dziewięć miejscowości związanych z osobą Jerzego Turowicza.
 • Goszyce, dwór – majątek był własnością teściowej Jana Turowicza, Zofii z Zawiszów Gąsiorowskiej-Kernowej. Podczas II wojny światowej był ośrodkiem życia intelektualnego. Przebywali tu m.in. Czesław Miłosz, Mieczysław Chojnowski oraz Jan Józef Szczepański. Podtrzymywano kontakty z okolicznymi dworami Woźniakowskich w Biórkowie, Zubrzyckich w Wilkowie i Kozłowskich w Luborzycy. Dwór był tematem utworów literackich.
 • Niepołomice, dom Jadwigi i Stanisława Kracików – było to miejsce ostatnich wyjazdów Turowiczów, przed śmiercią Jerzego Turowicza. Przyjeżdżali oni tutaj razem ze swoimi znajomymi, m.in. z Markiem Edelmanem, Czesławem Miłoszem oraz Tadeuszem Mazowieckim.
 • Kraków, ul. Sobieskiego 7 – w tym domu urodził się i wychował Jerzy Turowicz. Mieszkał tutaj do roku 1938, kiedy poślubił Annę Gąsiorowską.
 • Kraków, Uniwersytet Jagielloński – Jerzy Turowicz był związany z Uniwersytetem Jagiellońskim przez całe życie. Najpierw studiował filozofię i historię na Wydziale Filozoficznym. Następnie był asystentem wolontariuszem przy katedrze historii gospodarczej. W 1990 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa.
 • Kraków – redakcja dziennika Głos Narodu przy ul. Smoleńsk. Praca w redakcji na stanowisku dziennikarz i redaktor była pierwszą stałą pracą Turowicza.
 • Kraków, ul. Wiślna 12 – w tym miejscu mieściła się od 1946 roku obecna siedziba Tygodnika Powszechnego.
 • Kraków, ul. Lenartowicza 3 – w 1944 roku majątek w Goszycach przeszedł na własność państwa. Dzięki staraniom przyjaciela Turowiczów, Jerzego Schroedera, otrzymali oni mieszkanie przy ul. Lenartowicza 3 w Krakowie. Zamieszkiwali je wraz z przyjaciółmi od 1945 roku (zostało zlikwidowane w 2011 roku). Podobnie jak to było w Goszycach, miejsce to staje się ośrodkiem szeroko pojętej kultury (tutaj odbywały się dyskusje, czytanie poezji, słuchanie piosenki francuskiej). Na najważniejsze wyposażenie mieszkania składały się książki, gazety i wycinki prasowe gromadzone w teczkach.
 • Kraków, ul. Helclów 21 – mieściło się tutaj mieszkanie państwa Szczepańskich, przyjaciół Turowiczów. Stanowiło ono, podobnie jak mieszkanie Turowiczów, miejsce spotkań towarzyskich. Bywał tu m.in. ks. Karol Wojtyła.
 • Kraków, Piwnica pod Baranami Jerzy Turowicz był stałym bywalcem Piwnicy pod Baranami. Przyjaźnił się z jej twórcą, Piotrem Skrzyneckim.
 • Kraków, kolegiata św. Anny “ Jerzy Turowicz wraz z żoną pojawiał się tutaj co niedzielę na mszy. Spotykał tu m.in. ks. Jana Pietraszko i ks. prof. Józefa Tischnera.
 • Tyniec, bazylika ojców Benedyktynów – kościół mocno związany z Tygodnikiem Powszechnym. Miejsce rekolekcji redaktorów i współredaktorów oraz pochówku osób związanych ze środowiskiem Tygodnika Powszechnego i Znaku. Spoczęli tutaj m.in. Jerzy Turowicz z żoną Anną.
 • Kalwaria Zebrzydowska – miejsce wypoczynku wakacyjnego Turowicza w latach 80. XX wieku.
 • Maków Podhalański – dom Marii i Janusza Boguckich Turowicz spędzał tutaj wakacje po 1953 roku.
 • Kasinka Mała – dom Jana Józefa Szczepańskiego, u którego Turowiczowie spędzali wakacje.
 • Pewel Mała, Dom Pracy Twórczej dla osób ze środowiska Tygodnika Powszechnego, Znaku, Więzi i Klubu Inteligencji Katolickiej. Miejsce wypoczynku wakacyjnego dla rodzin z dziećmi. Od lat 60. XX wieku Turowicz brał udział w odbywających się tutaj spotkaniach środowiska dziennikarskiego, trwających od drugiego dnia świąt Bożego Narodzenia przez tydzień.
 • Zakopane – dla Turowicza było to miejsce wypadowe do chodzenia po Tatrach i spotkań z przyjaciółmi.

WWW: http://szlakimalopolski.mik.krakow.pl/?szlaki=reading-malopolska-szlak-jerzego-turowicza