Szlak Kopernikowski


Na szlak składają się miejscowości związane z życiem i działalnością Mikołaja Kopernika.
  • Olsztyn – zamek Mikołaj Kopernik przebywał w nim stale w latach 1516-1521, z przerwą w 1519. Pełnił w nim rolę zarządcy. W latach 1519-1521 przygotował strategię obrony zamku i odparł najazd Krzyżaków. Podczas swojego pobytu na zamku prowadził zeszyt, w którym zapisywał notatki z podróży służbowych po administrowanych przez siebie ziemiach. Kopernik zajmował komnaty w reprezentacyjnym skrzydle północnym. Obecnie w zamku mieści się Muzeum Warmii i Mazur, w którym prezentowana jest stała ekspozycja dotycząca Mikołaja Kopernika. Można tutaj zobaczyć m.in. fragmenty własnoręcznie wykonanej przez niego słonecznej tablicy doświadczalnej. Do Olsztyna powracał jeszcze kilkakrotnie, w latach 1524, 1531, 1535 i 1538.
  • Dobre Miasto – Kopernik przebywał w nim w 1538 roku, razem z biskupem warmińskim Janem Dansztykiem, podczas objazdu wybranych miast diecezji. Na szczególną uwagę zasługuje kolegiata Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych. Jest to gotycka świątynia, zadziwiająca swoją wielkością. Warto też zatrzymać się na chwilę przy Baszcie Bocianiej. Stanowiła ona część murów okalających miasto w średniowieczu.
  • Lidzbark Warmiński – zamek gotycki i był od XIV wieku siedzibą biskupów warmińskich i centrum administracji dominium. Funkcję biskupa warmińskiego pełnił tutaj wuj Kopernika, Łukasz Watzenrode. Astronom przebywał w Lidzbarku kilkakrotnie, pełniąc rolę sekretarza i nadwornego lekarza wuja. Stąd też udał się na studia do Bolonii i Padwy. Obecnie znajduje się tutaj siedziba Muzeum Warmińskiego.
  • Orneta – była siedzibą biskupów, nim przeniesiono ją do Lidzbarka. Kopernik przebywał tutaj w 1538 roku, razem z biskupem Janem Dantyszko. Warto tu odwiedzić kościół św. św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty oraz gotycki ratusz.
  • Pieniężno Kopernik przebywał tutaj kilkakrotnie w związku z pełnioną funkcją administratora dóbr kapituły warmińskiej. Mieszkał wówczas w gotyckim zamku, obecnie w stanie ruiny. Z czasów astronoma pochodzi również kościół św. św. Piotra i Pawła, przebudowany w stylu neogotyckim pod koniec XIX wieku.
  • Frombork – Kopernik spędził w nim blisko 30 lat, z przerwami. Na stałe osiadł w 1521 roku. Tutaj też zmarł w roku 1543 r. Objął stanowisko kanclerza. Był również wizytatorem. Pierwotnie został pochowany w katedrze, pod ołtarzem Świętego Krzyża, którym zajmował się za swego życia. Tutaj też znajduje się XVIII-wieczne epitafium astronoma. W 2010 roku szczątki Kopernika zostały przeniesione do bazyliki archikatedralnej Wniebowzięcia NMP i św. Andrzeja Apostoła.
  • Elbląg jak podają źródła, Kopernik miał tu przebywać kilkakrotnie.
Tekst: Natalia Kuklińska

WWW: http://szlakimalopolski.mik.krakow.pl/?szlaki=szlak-kopernikowski