Szlak Lasów Miejskich Krakowa


Z inicjatywy Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny we współpracy z ZIKiT Kraków zyskał kolejną atrakcję służącą wypoczynkowi i rekreacji zarówno mieszkańców jak i gości odwiedzających to miasto Szlak Lasów Miejskich Krakowa.

Lista: 
Kraków – Uroczysko Las Wolski
Kraków – Uroczysko Skałki Twardowskiego
Kraków – Uroczysko Górka Pychowicka
Kraków – Uroczysko Kostrze
Tyniec – Uroczysko Kowadza
Tyniec – Uroczysko Wielkanoc
Tyniec – Uroczysko Tyniec

Jego realizację umożliwiło dofinansowanie płynące z funduszy unijnych. Tak powstała pieszo-rowerowa trasa, ukazująca zielone oblicze miasta. Szlak rozciąga się na ponad 7 km i wiedzie przez 7 wizualnie atrakcyjnych miejsc, a są to uroczyska leśne położone na terenie Krakowa i Tyńca.

Uroczysko w wiedzy potocznej funkcjonuje jako miejsce odludne, gdzieś na uboczu, najczęściej jest to fragment lasu lub łąki. Obszar taki nie posiada jednoznacznych granic, ma zazwyczaj małą powierzchnię, lecz pod względem topografii jest terenem urozmaiconym i atrakcyjnym.

Uroczyska dawniej owiane tajemnicą dzisiaj kojarzą się z ludowymi opowieściami, legendami czy też zjawiskami charakterystycznymi dla tych obszarów, o który pamięć przetrwała w ludowych przekazach i nazwach owych miejsc.

Uroczyska krakowskie, które wybrano do projektu, rozsiane są na dużym obszarze, dlatego niemożliwe jest wytyczenie szlaku w sposób linearny. Drogi dojazdowe do siedmiu uroczysk tworzą odrębne trasy pieszo-rowerowe, które ze względów praktycznych nie zostały ze sobą połączone w terenie, jednak jako całość tworzą tematyczny Szlak Lasów Miejskich Krakowa.

Każdy z tych uroczych zakątków jest miejscem zacisznym, położonym z dala od zgiełku miasta. Ponieważ na trasie mamy kilka punktów widokowych, niektóre miejsca pozwalają na podziwianie rozległych panoram Krakowa i Tyńca.

Szlak został dobrze przygotowany na przyjęcie odwiedzających, spacerowiczów i osób podróżujących rowerem. Trasa została oznakowana i wyposażona w urządzenia rekreacyjne. Przemierzając szlak możemy skorzystać z wytyczonych ścieżek, punktów wypoczynkowych (tam znajdują się ławeczki, wiaty chroniące przed deszczem, ławostoły, wiatrołapy itp.) oraz tablic informacyjnych.

Obok punktów widokowych dodatkową atrakcją szlaku dla zainteresowanych przyrodą wycieczkowiczów są Obszary Natura 2000.

Przed wyruszeniem na szlak warto odwiedzić stronę internetową projektu (, umożliwiającą wirtualną wędrówkę do kolejnych uroczysk. Internetowy przewodnik jest wygodnym sposobem na zapoznanie się z terenem, interaktywna mapa pozwala na rozeznanie odległości oraz dobór odpowiedniej trasy dla siebie i współtowarzyszy. Portal oferuje również bogatą dokumentację zdjęciową, mapy turystyczne, a także możliwość obejrzenia wirtualnych panoram widocznych rzeczywiście w terenie. Interesujące opisy miejsc znajdujących się na szlaku wzmagają ciekawość i zachęcają do wyruszenia na szlak.

Długość odcinków tras pieszo-rowerowych:

Uroczysko Las Wolski ok. 1,3 km
Uroczysko Skałki Twardowskiego ok. 800 m
Uroczysko Górka Pychowicka ok. 500 m
Uroczysko Kostrze ok. 800 m
Uroczysko Kowadza ok. 700 m
Uroczysko Wielkanoc brak trasy pieszo-rowerowej na terenie samego uroczyska
Uroczysko Tyniec ok. 1,5 km

Tekst: Katarzyna Bajda

WWW: http://szlakimalopolski.mik.krakow.pl/?szlaki=szlak-lasow-miejskich-krakowa