Szlak Orlich Gniazd


Szlak Orlich Gniazd to trasa przebiegająca przez teren Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Szlak liczy ponad 160 km i jest jednym z najstarszych, wyznaczonych szlaków turystycznych w Polsce. Na szlaku zlokalizowane są warownie oraz ruiny zamków powstałych m.in. za panowania Kazimierza Wielkiego.
Teren leżący pomiędzy Krakowem i Częstochową, zwany Wyżyną Krakowsko-Częstochowską, to jedno z najpiękniejszych miejsc w Polsce. Kolebka naszej kultury, gdzie o zabytki łatwiej niż w każdej innej części kraju, położona jest pośród przepięknych pagórków porośniętych lasami, wśród malowniczych wapiennych ostańców, stwarzając wrażenie niezwykłej harmonii występującej pomiędzy człowiekiem i środowiskiem. W odległej przeszłości na terenie Śląska i Małopolski powstawały pierwsze osady ludzkie. Na początku drugiego tysiąclecia wzniesiono tutaj pierwsze grody obronne, które chronić miały szlaki handlowe w tworzącym się państwie piastowskim. W XIV wieku za czasów panowania Kazimierza Wielkiego na pograniczu polsko-czeskim, często w miejscu drewnianych grodów, wybudowano szereg warownych zamków m.in. w Ojcowie, Olsztynie, Lelowie, Bobolicach i Mirowie, w celu zabezpieczenia ówczesnej stolicy Krakowa i ochrony granic państwa. Powstał w ten sposób system obronny zamków, uzupełniony niewielkimi strażnicami, ufortyfikowanymi klasztorami i kościołami.
(Cytat za: oficjalną stroną szlaku) Obiekty warowne na Szlaku Orlich Gniazd:
 • Zamek w Olsztynie,
 • Warownia w Suliszowicach,
 • Zamek w Bobolicach,
 • Zamek w Mirowie,
 • Zamek Bąkowiec w Morsku,
 • Zamek w Koziegłowach,
 • Zamek Siewierski,
 • Zamek Ogrodzieniecki,
 • Zamek w Pilicy,
 • Zamek w Smoleniu,
 • Zamek w Udorzu,
 • Strażnica w Ryczowie,
 • Zamek Bydlin,
 • Zamek Rabsztyn,
 • Zamek w Sławkowie,
 • Zamek w Pieskowej Skale,
 • Zamek w Ojcowie,
 • Zamek Lipowiec w Wygiełzowie,
 • Zamek Tenczyn w Rudnie.
W połowie grudnia 2011 roku zakończyły się prace nad strategią marketingową oraz nową wizualizacją Szlaku Orlich Gniazd. Operatorem szlaku jest Związek Gmin Jurajskich. TRASEOTrasa jest dostępna w formie aplikacji na urządzenia mobilne w serwisie Traseo.pl
Kod trasy: 32861

WWW: http://szlakimalopolski.mik.krakow.pl/?szlaki=szlak-orlich-gniazd-woj-malopolskie-i-slaskie