Międzykulturowy Szlak Turystyczny Pogranicza Polsko“Słowackiego


Międzykulturowy Szlak Turystyczny Pogranicza Polsko-Słowackiego to transgraniczny projekt promujący zabytki Sądecczyzny i Kraju Preszowskiego. Szlak, oznaczony tablicami, prezentuje architekturę sakralną i świecką, muzea i atrakcje turystyczne obu regionów.
Główny cel projektu to dotarcie z atrakcyjną w formie informacją o najciekawszych zabytkach architektonicznych i przyrodniczych pogranicza do jak najliczniejszej grupy odbiorców. Realizacja projektu służy przede wszystkim popularyzacji potencjału kulturowego obszaru pogranicza polsko – słowackiego. Projekt zakłada ścisłą współpracę partnerów, więc jego dodatkowym celem jest pogłębienie bezpośrednich kontaktów pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację, co przyczyni się do lepszego poznania wspólnoty kulturowej terenów przygranicznych objętych działaniami.
(Cytat za: oficjalną stroną projektu) Na szlaku jest 40 obiektów po stronie polskiej i 40 zabytków zlokalizowanych na terenie Słowacji. Polska część szlaku podzielona jest na 4 trasy, na których znajdują się m.in.: Trasa: PÓŁNOC
  • Marcinkowice “ cmentarz wojenny nr 352
  • Just “ kościół pw. Najświętszej Marii Panny
  • Tęgoborze “ dwór
  • Wytrzyszczka “ zamek Tropsztyn
Trasa: ZACHÓD
  • Nowy Sącz “ ruiny zamku
  • Nowy Sącz “ skansen, dwór
  • Podegrodzie “ kościół pw. św. Jakuba
  • Czarny Potok “ kościół pw. św. Marcina
  • Gołkowice “ zabytkowy zespół domów
Trasa: WSCHÓD Trasa: POŁUDNIE TRASEOTrasa jest dostępna w formie aplikacji na urządzenia mobilne w serwisie Traseo.pl
Kod trasy: 32929

WWW: http://szlakimalopolski.mik.krakow.pl/?szlaki=miedzykulturowy-szlak-turystyczny-pogranicza-polsko-slowackiego