Szlak Tradycyjnego Rzemiosła Małopolski


Szlak Tradycyjnego Rzemiosła to długofalowy projekt prowadzony przez Fundację NADwyraz we współpracy z kilkoma instytucjami i organizacjami z regionu Małopolski. Celem stworzenia szlaku była nie tylko ochrona tradycyjnego rzemiosła, ale również szersze poznanie kultury i tradycji rzemieślniczej.
W ramach Szlaku Tradycyjnego Rzemiosła Małopolski zgromadzono i nawiązano liczne kontakty z regionalnymi artystami rzemieślnikami z różnych branż m.in. koronkarstwa, garncarstwa, rzeźby, zabawkarstwa. W sumie, do dyspozycji turystów oddano 4 zupełnie unikatowe szlaki turystyczne (Suski, Limanowski, Sądecki i Gorlicki), które prowadząc przez 39 miejscowości dają możliwość poznania aż 80 twórców w ramach 21 różnych rzemiosł! Szlak nadal pozostaje otwarty na nowych twórców i nieznane, ciekawe miejsca naszego regionu.
(Cytat za: oficjalną stroną projektu) Szlak Tradycyjnego Rzemiosła Małopolski jest nie tylko nową propozycją turystyczną, ale również narzędziem ochrony zanikających zawodów. Współrealizatorami szlaku są: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu i Muzeum Kultury Ludowej w Sidzinie, samorządy gmin województwa małopolskiego oraz instytucje i organizacje z regionu. Na terenie województwa podkarpackiego funkcjonuje kontynuacja trasy – Szlak Tradycyjnego Rzemiosła Podkarpacia. Aplikacja na urządzenia mobilne przewodnik po szlaku: Szlak Rzemiosła! Od ręki!

WWW: http://szlakimalopolski.mik.krakow.pl/?szlaki=szlak-tradycyjnego-rzemiosla-malopolski