Małopolski Szlak Bożogrobców


Małopolski Szlak Bożogrobców to trasa prezentująca historię i rolę zakonu bożogrobców w dziejach Kościoła i kultury polskiej. Założony na początku XI w. Zakon Kanoników Regularnych Stróżów Świętego Grobu Jerozolimskiego, jak brzmi jego pełna nazwa, miał za zadanie strzec Grobu Pańskiego w Jerozolimie i przybywających do niego pielgrzymów. Do Polski bożogrobcy zostali sprowadzeni w 1163 r. przez Jaksę z Gryfitów. Osadził on zakonników w Miechowie, stąd często nazywani są miechowitami. Po roku 1198 nastąpił szczególnie ożywiony rozwój zakonu. Powstały nowe klasztory bożogrobców i to zarówno na terenach, gdzie zakon posiadał już swe placówki, czyli w Małopolsce i Wielkopolsce, a następnie także na Śląsku i na Mazowszu. W XVII i XVIII w. zakon był posiadaczem znacznych włości; w 1819 r. nastąpiła jego kasata.
Czasy świetności zakonu bożogrobców dawno minęły, a od formalnej kasaty zakonu na ziemiach polskich upłynęło wiele lat. Pomimo znacznego upływu czasu w miejscach gdzie wybudowali swoje kościoły, domy zakonne, szkoły czy szpitale do dnia dzisiejszego istnieją wyraźne ślady ich działalności.
(Cytat za: W. Barczyński, Małopolski Szlak Bożogrobców) Małopolski Szlak Bożogrobców prowadzi przez następujące małopolskie zabytki:
  • bazylika Grobu Bożego w Miechowie ,
  • kościół pw. św. Krzyża w Siedliskach,
  • kościół pw. św. Wita w Uniejowie,
  • kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Chodowie,
  • kościół pw. św. Wojciecha w Sławicach,
  • kościół pw. św. Andrzeja Apostoła w Wrocimowicach,
  • kościół pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Chełmie,
  • dawny kościół pw. św. Jadwigi oraz kościół pw. św. Barbary w Krakowie.
Małopolski Szlak Bożogrobców prezentujący historię i rolę bożogrobców oznakowany jest a pomocą tablic informacyjnych w miejscowościach: Miechów, Chełm, Uniejów, Chodów, Siedliska, Sławice, Wrocimowice. Dodatkowym materiałem ułatwiającym zwiedzanie szlaku jest przewodnik autorstwa W. Barczyńskiego „Małopolski Szlak Bożogrobców”, wydany w 2008 roku. TRASEOTrasa jest dostępna w formie aplikacji na urządzenia mobilne w serwisie Traseo.pl
Kod trasy: 32838

WWW: http://szlakimalopolski.mik.krakow.pl/?szlaki=malopolski-szlak-bozogrobcow