Małopolska Romańska


Szlak Małopolska Romańska to trasa prezentująca zabytki sztuki i architektury romańskiej, której celem jest promocja dziedzictwa kulturowego regionu oraz wykreowanie nowego szlaku turystyczno-kulturowego. Trasa szlaku przebiega zarówno przez punkty cieszące się od dawna turystyczną popularnością, jak i przez miejscowości dotąd szeroko nierozpropagowane, dopiero domagające się odkrycia.
Poprzez prezentację sztuki romańskiej na stronie internetowej www.malopolskaromanska.pl, chcemy pokazać bogactwo kulturowe i duchowe Małopolski. Zamieszczone informacje ułatwią dostęp do małopolskich zabytków romańskich, a także pomogą połączyć aktywny wypoczynek z poznawaniem sztuki romańskiej. Korzystając ze wskazówek i opisów, wędrujący szlakiem Małopolski Romańskiej mogą zwiedzić przedstawione przez nas obiekty architektoniczne, od wieków tworzące krajobraz kulturowy Małopolski.
(Cytat za: oficjalną stroną szlaku) Miłośnicy średniowiecznej architektury powinni zatem zawitać w progi opactwa oo. Benedyktynów w Tyńcu, do jednego z najstarszych romańskich zabytków w Krakowie kościoła św. Andrzeja, do kościoła parafialnego pw. św. Świerada i Benedykta pustelnika w Tropiu, do opactwa oo. Cystersów w Mogile czy Bazyliki Grobu Bożego w Miechowie . Szlak proponuje też wędrówkę do miejsc mniej znanych kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Prandocinie, kościoła pw. św. Mikołaja w Wysocicach czy kościoła pw. św. Wojciecha w Kościelcu. Korzystając z informacji i wskazówek zamieszczonych na stronie szlaku, podróżujący mogą łatwo dotrzeć do prawdziwych perełek romańskiej Małopolski, poznać ich historię i znaczenie dla europejskiego dziedzictwa kulturowego. Z pewnością nie należy pominąć również działu dla ciekawskich, gdzie można przeczytać opowieści romańskie czy zapoznać się ze słownikiem przydatnej terminologii, dzięki którym poznawanie szlaku stanie się znacznie owocniejsze i ciekawsze! Trasa szlaku Małopolska Romańska prowadzi przez małopolskie zabytki architektury sakralnej: W 2012 roku w ramach szlaku Małopolska Romańska zostały wyprodukowane mapy, ułatwiające podróż po szlaku. Są one dostępne w punktach informacji miejskiej na terenie Krakowa (Rynek Główny 1/3, ul. św. Jana 2 oraz ul. Szpitalna 25). Dodatkowym elementem wzbogacającym szlak Małopolska Romańska była realizacja projektu O wzgórzu, mnichach i historii. Materiały edukacyjne dla dzieci i młodzieży. To przedsięwzięcie polegające na opracowaniu kompletu materiałów edukacyjnych, związanych z historią wzgórza tynieckiego książeczki dla dzieci i młodzieży oraz płyty CD z materiałami audio przeznaczonymi dla osób niewidomych.
Celem projektu jest popularyzacja dziejów tego niezwykłego miejsca i upowszechnienie wiedzy na temat ważnych wydarzeń i postaci historycznych z nim związanych wśród społeczności lokalnej i regionalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, w tym osób z dysfunkcją wzroku. Partnerem projektu jest Opactwo Benedyktynów w Tyńcu.
(Cytat za: oficjalną stroną projektu) Z oficjalnej strony szlaku Małopolska Romańska można pobrać opowieści dla dzieci w formacie mp3:
  • O wzgórzu, mnichach i historii,
  • Krótka wędrówka po wzgórzu tynieckim.
Projekt dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra Koordynatorem szlaku Małopolska Romańska jest Fundacja w paski. TRASEOTrasa jest dostępna w formie aplikacji na urządzenia mobilne w serwisie Traseo.pl
Kod trasy: 32358

WWW: http://szlakimalopolski.mik.krakow.pl/?szlaki=malopolska-romanska