Starosądecki Szlak Tischnerowski


Starosądecki Szlak Tischnerowski jest wyjątkową pamiątką po duchownym, który był związany z miejscowością Stary Sącz. Ks. Józef Tischner zaczął studiować teologię w okresie komunizmu. Nie były to łatwe czasy, gdyż władze komunistyczne zlikwidowały wszystkie wydziały teologiczne oraz represjonowały duchownych. Mimo licznych trudności Tischner ukończył seminarium w Krakowie. W latach 70. ks. Józef Tischner zyskał sobie ogromną sympatię wiernych dzięki swojej inteligencji, otwartości i żartobliwości. W czasie jego wykładów i rekolekcji wszystkie sale i kościoły wypełniały się po brzegi. Potrafił dotrzeć do każdego i starał się utrzymywać kontakty ze wszystkimi środowiskami. Czynnie angażował się w działalność społeczną, w czym pomogły mu kontakty z członkami Solidarności. Działalność ks. Tischnera nie pozostała niezauważona otrzymał wiele nagród, w tym Order Orła Białego. Inicjatorem szlaku jest Andrzej Długosz (pracownik starosądeckiego muzeum), który zainteresowany życiem i działalnością ks. Józefa Tischnera zaczął kolekcjonować pamiątki po znanym duchownym. Gromadził je przez wiele lat, aż w końcu stał się pomysłodawcą utworzenia Starosądeckiego Szlaku Tischnerowskiego. Miejsca, które warto zobaczyć na Starosądeckim Szlaku Tischnerowskim:
    • Dom rodzinny, ul. Piłsudskiego 9 gdy zbliżał się czas porodu Weronika Tischner bardzo źle się czuła, dlatego postanowiono przenieść ją do szpitala. Jednak w trakcie podróży rozpoczął się poród. Dojechano do Starego Sącza i zatrzymano się w domu bliskiej rodziny, gdzie nastąpił poród. 12 marca 1931 roku na świat przyszedł Józef Tischner.
    • Miejsce chrztu, kościół parafialny pw. św. Elżbiety, ul. Kazimierza Wielkiego 2 kwietnia 1931 roku Józef Tischner został ochrzczony przez ówczesnego proboszcza ks. Antoniego Odziomka, a już jako znany profesor celebrował tutaj nabożeństwo w dniu św. Elżbiety w 1986 roku.
  • Dom rodziców, ul. Mickiewicza 32 mieszkali tutaj rodzice ks. Tischnera.
  • Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Tischnera starosądecka szkoła podstawowa przyjęła imię Księdza Profesora w 2005 roku. Jest jedną z wielu szkół w Polsce, której patronuje ten wybitny filozof i pisarz.
  • Grób rodziców, Stary Cmentarz, ul. Sobieskiego Józef Tischner senior zmarł w wieku 83 lat w roku 1980. Weronika Tischner zmarła w wieku 89 lat w 1993 roku. Obydwoje pochowano na Starym Cmentarzu. Skromny grobowiec zdobi, przywieziona przez górali z Åopusznej, drewniana figura Chrystusa Ukrzyżowanego.
  • Klasztor ss. Klarysek ks. Tischner odwiedzając rodziców w Starym Sączu, zawsze odprawiał msze święte i głosił kazania w kościele klasztornym ss. Klarysek. W lipcu 1981 roku był inicjatorem i uczestnikiem sympozjum o bł. Kindze, które stanowiło wielki krok naprzód w staraniach o jej kanonizację. We wrześniu 1992 roku, dla uczczenia 700-lecia śmierci bł. Kingi, zorganizował cykl konferencji Szukajcie najpierw Królestwa Bożego. Ostatnią mszę świętą w kościele klasztornym odprawił w uroczystość Wszystkich Świętych w 1994 roku, kazanie poświęcając osobie ks. Jerzego Popiełuszki.
Towarzystwo Miłośników Starego Sącza pragnąc zadbać o godne utrwalenie pamięci o ks. Tischnerze powołało Muzeum Księdza Józefa Tischnera z siedzibą na piętrze Domu na Dołkach. Muzeum zostało otwarte 28 kwietnia 2012 r. Fot. MIK

WWW: http://szlakimalopolski.mik.krakow.pl/?szlaki=starosadecki-szlak-tischnerowski