Szlak Dziedzictwa Żydowskiego w Białymstoku


Historia Białegostoku jest ściśle związana z narodem żydowskim. Polacy i Żydzi żyli tutaj razem, razem uczyli się i pracowali. Tutaj również powstał pomysł stworzenia wspólnego języka, esperanto, który miał połączyć wszystkich ludzi. Niestety w mieście nie zachowało się wiele śladów istnienia społeczności żydowskiej.
 
Dlatego też w ostatnich latach powstało klika projektów mających na celu przywrócenie pamięci o historii Białegostoku. Na przełomie 2007 i 2008 r. stworzono Szlak Dziedzictwa Żydowskiego w Białymstoku. Jest to pierwszy szlak tematyczny w mieście. Na trasie Szlaku znajduje się 36 obiektów, m.in. synagogi, cmentarze i kamienice. Całość została szczegółowo i bardzo ciekawie opisana w przewodniku historycznym wydanym przez Fundację Uniwersytetu w Białymstoku Universitas Bialostocensis. Broszura ma także angielską wersję językową. Stare fotografie, historie obiektów i krótkie biografie osób z nimi związanych sprawiają, że przewodnik jest naprawdę wartościowy nie tylko dla turystów, ale również dla mieszkańców miasta, którzy chcą się dowiedzieć czegoś więcej na temat jego przeszłości. Dobrze przygotowane informacje o obiektach, a także różne ciekawostki zawarte w przewodniku przypominają historię miasta, a także pozwalają utrwalić pamięć o społeczności żydowskiej w nim mieszkającej.

WWW: http://szlakimalopolski.mik.krakow.pl/?szlaki=szlak-dziedzictwa-zydowskiego-w-bialymstoku