Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni


Bocheńskie Muzeum mieści się w dwuskrzydłowym, późnobarokowym gmachu dawnego klasztoru Dominikanów. Muzeum zostało założone w 1959 r. przez Stanisława Fischera, badacza przeszłości Bochni i regionu, wybitnego kolekcjonera, fundatora i pierwszego kustosza muzeum. W galerii malarstwa twórców polskich XIX i XX w. trudno nie odnaleźć któregoś ze znanych artystów tego czasu. Obok dzieł Olgi Boznańskiej, Józefa Pankiewicza, Leona Wyczółkowskiego czy Włodzimierza Tetmajera można tu zobaczyć płótna Tadeusza Makowskiego, Jacka Malczewskiego i Wojciecha Weissa. Bogato reprezentowana jest twórczość miejscowych, bocheńskich artystów, m.in. Feliksa Hanusza, Ludwika Stasiaka, Ludwika Nemetza, Klementyny Mien, Stanisława Fischera. Niezwykle różnorodna kolekcja dawnej rzeźby i malarstwa ludowego (XVIII-XX w.) jest reprezentowana głównie przez twórców z Polski południowej. Są tu m.in. prace Jędrzeja Wowro z Gorzenia Dolnego, Józefa Janosa z Dębna Podhalańskiego, a także słynnego Nikifora Krynickiego. Zaskoczeniem dla zwiedzających może być duża kolekcja sztuki kultur pozaeuropejskich (Afryka, Azja, Ameryka Południowa, Polinezja). Dopełnieniem bogatych zbiorów Muzeum są judaika, pozostałe po licznie zamieszkującej kiedyś Bochnię i jej okolice społeczności żydowskiej, a także zbiory historyczne: archiwalia, mapy i plany, fotografie i pamiątki historyczne odnoszące się w większości do dziejów bocheńskiej kopalni soli. (opracowanie: Justyna Kulczycka)

Adres: Muzeum im. Stanisława Fischera, Rynek 20, Bochnia, Polska

WWW: http://www.muzeum.bochnia.pl

Email: muzeum@bochnia.pl

Telefon: 14 612 32 85