Muzeum


Znajdujący się na terenie dawnej wsi Bronowice Małe (obecnie w granicach Krakowa) dom zwany dzisiaj Rydlówką zbudował w latach 1894-1895 dla swojej rodziny malarz Włodzimierz Tetmajer. We wzniesionym kilka lat po ślubie domu częstymi gośćmi byli artyści, malarze i pisarze m.in. Jan Stanisławski, Aleksander Gierymski, Kazimierz Przerwa-Tetmajer i Lucjan Rydel. Opuszczone w 1903 r. przez Tetmajera domostwo pięć lat później kupił Lucjan Rydel i po czteroletniej przebudowie przeprowadzonej według planów architekta Józefa Pokutyńskiego wprowadził się do niego wraz z rodziną. Poeta mieszkał w nim do swojej śmierci w 1918 r. Budynek Rydlówki otoczony jest rozległym ogrodem. Do zwiedzania udostępnione są pomieszczenia na parterze, mieszczące obecnie Muzeum Młodej Polski. Prelekcje rozpoczynające trasę zwiedzania odbywają się w dawnym gabinecie Lucjana Rydla. Na jego ścianach eksponowane są obrazy malarzy zafascynowanych Bronowicami, m.in. Włodzimierza Tetmajera, Jana Stanisławskiego i Kazimierza Sichulskiego. Z gabinetu przechodzi się do tzw. izby tanecznej. Znajdują się tu portrety rodziny Rydlów i osób z nimi spokrewnionych. Oryginalne ubiory można zobaczyć w szafach stojących przy drzwiach prowadzących do kolejnej izby sceny.

Adres: Muzeum Młodej Polski "Rydlówka", Włodzimierza Tetmajera 28, Kraków, Polska

WWW: http://www.krakow.pttk.pl/index.php?id=rydlowka

Email: brak

Telefon: 12 637 07 50