Kościół pw. Wszystkich Świętych w Ptaszkowej


Ptaszkowa to miejscowość malowniczo położona na Sądecczyźnie, u podnóży Beskidu Niskiego. Drewnianą świątynię zbud. w połowie XVI w. Kościół ma jedną nawę i transept , a dodatkowo wieżaę o pochyłych ścianach, z kruchtą w przyziemiu. Od wschodu zamyka świątynię wieloboczne prezbiterium. Najcenniejszym obiektem wyposażenia kościoła jest rzeźba Matki Bożej z Dzieciątkiem (XV w). Figura ta, nazywana Madonną ze słonecznikiem (od trzymanego przez Maryję kwiatu), stanowiła część ołtarza, którego części malowane skrzydła oraz rzeźbione postaci świętych znajdują się w Muzeum Diecezjalnym w Tarnowie oraz Muzeum Narodowym w Krakowie. Jednym z najstarszych elementów jest kamienna chrzcielnica z 1506 r., nieco młodsze są wczesnobarokowe (XVII-wieczne) ołtarze boczne. Rokokowe w formie są bogato zdobione i barwnie polichromowane ławki, ambona i konfesjonały. Późnobarokowy ołtarz główny, mieści w części środkowej szczególnie czczony przez wiernych obraz Matki Bożej Radosnej, pochodzący z 1. poł. XVIII w. W świątyni znajduje się jeszcze kilka interesujących obrazów, m.in. Przemienienie Pańskie na górze Tabor (XVII w.). Z kościołem w Ptaszkowej związany jest jeszcze jeden niezwykły zabytek drewniana płaskorzeźba przedstawiająca modlącego się w Ogrojcu Chrystusa i dwóch śpiących apostołów.

Adres: Ptaszkowa 91, 33-333 Ptaszkowa

WWW: http://www.ptaszkowa.pl/parafia.php

Email: brak

Telefon: 18 445 17 78