Muzeum Diecezjalne w Tarnowie


Muzeum Diecezjalne w Tarnowie to najstarsze muzeum diecezjalne w Polsce. Założone w 1888 r. przez ówczesnego rektora Seminarium Duchownego, ks. Józefa Bąbę, mieściło się w budynku tegoż Seminarium. W okresie międzywojennym zbiory znajdowały się w ratuszu miejskim, zaś obecnie Muzeum mieści się w zabytkowych kamieniczkach z XVI w., w sąsiedztwie katedry. Najcenniejszą część zbiorów stanowią dzieła gotyckiej rzeźby i malarstwa z terenu Małopolski, reprezentujące tzw. szkołę krakowsko-sądecką. Drugi ważny dział zbiorów obejmuje tkaniny kościelne (ornaty, kapy itp.) od czasów średniowiecza aż po XIX w. Tarnowskie Muzeum posiada także dział sztuki ludowej, głównie europejskiej, w którym na szczególną uwagę zasługują obrazy malowane na szkle. Kolekcję tę podarował Muzeum w 1957 r. znany tarnowski kolekcjoner, Węgier z pochodzenia, Norbert Lippóczy. W 1988 r., z okazji jubileuszu 100-lecia Muzeum, tarnowska kolekcjonerka Olga Majewska przekazała mu kolekcję dzieł sztuki z ok. 1900 r.: płótna wybitnych malarzy (m.in. Jacka Malczewskiego, Vlastimila Hofmana, Kazimierza Sichulskiego, Wojciech Weissa), a także zbiór porcelany i zegarów. (opracowanie: Katarzyna Kowalska)

Adres: Dom Mikołajowskich, Plac Katedralny 6, Tarnów, Polska

WWW: http://www.muzeum.diecezja.tarnow.pl/index_pl_b.html

Email: muzdiec@wsd.tarnow.pl

Telefon: 14 621 99 93, 14 626 45 54