Pustelnia bł. Salomei w Grodzisku koło Skały


Na urwistej, wysokiej skale nad doliną Prądnika w Grodzisku znajduje się jeden z ciekawszych XVII-wiecznych zabytkowych zespołów. Ok. 1257 r. Bolesław Wstydliwy oddał Grodzisko w ręce klarysek. Przełożoną klarysek była siostra Bolesława, Salomea. Na ruinach obronnego gródka powstał klasztor i kaplica pw. św. Marii Magdaleny. Salomea żyła przez osiem lat w stojącej na uboczu klasztoru pustelni. Grodzisko odżyło w XVII stuleciu, w czasie trwania procesu beatyfikacyjnego księżnej Salomei. W 1642 r. klaryski ufundowały w Grodzisku nową kaplicę pw. Wniebowzięcia Najświętszej Panny Marii. Pod koniec lat 70. XVII w. z inicjatywy księdza Sebastiana Piskorskiego odbudowano cały zespół nazywany Pustelnią bł. Salomei. Barokowy zespół tworzy kościół z otaczającym go murem i rzeźbami, trzy kaplice-groty oraz domek będący nawiązaniem do pustelni bł. Salomei. Niewielki, barokowy kościół ma ciekawie i bogato urządzone wnętrze. Oryginalne są również ołtarze boczne, we wnętrze których wkomponowano posągi św. Marii Magdaleny i bł. Salomei. Za prezbiterium kościoła znajduje się niewielki dziedziniec ze stojącym pośrodku obeliskiem. Przy dziedzińcu mieści się zespół tzw. grot kaplic poświęconych św. Marii Magdalenie, św. Janowi Chrzcicielowi, trzecia przedstawia pusty grób Maryi.

Adres: p.w. Wniebowzięcia NMP i Św. Józefa Rzemieślnika, Bez nazwy, Polska

WWW: http://www.ojcow-grodzisko.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=124:pustelnia-blogoslawionej-salomei&catid=8:historia&Itemid=4

Email: brak

Telefon: 12 452 61 16