Opactwo oo. Cystersów i kościół św. Bartłomieja w Krakowie


Zakon cystersów sprowadzono do Krakowa ok. 1222 roku. Biskup Iwo Odrowąż podarował zakonnikom wieś Mogiła, gdzie wznieśli oni klasztor oraz okazały kościół (Bazylika Krzyża Świętego). Zbudowana w 2. i 3. ćwierci XIII w. ceglana bazylika o formach wczesnogotyckich została częściowo przekształcona na początku XVI w. oraz w okresie baroku. Świątynia cysterska wzniesiona jest z cegły, kamienne są szczegóły architektoniczne oraz elementy dekoracyjne. Jest ona trójnawową bazyliką z transeptem i zamkniętym prosto prezbiterium oraz dwiema parami bliźnich kaplic po obu jego stronach. Kościół nakrywają w większości gotyckie sklepienia krzyżowo-żebrowe. Na zewnątrz średniowieczny wygląd zachowało ceglane prezbiterium. Średniowieczny, rozbudowany w XVI w. i przebudowany gruntownie w XVIII w. budynek klasztorny znajduje się po stronie południowej kościoła. Piętrowe skrzydła klasztoru otaczają czworoboczny wirydarz. XIV-wieczne krużganki zdobią polichromie, m.in. wspaniałe i monumentalne Ukrzyżowanie oraz dekoracja arabeskowa. Nieopodal klasztoru znajduje się parafialny kościółek pw. św. Bartłomieja. Zbudowany w 2. poł. XV w., odnowiony w 1587 r. i przebudowany ok. poł. XVIII w., należy do najstarszych zachowanych zabytków polskiej architektury drewnianej.

Adres: ul. Klasztorna 11, 31-979 Kraków

WWW: http://www.mogila.cystersi.pl

Email: kontakt@mogila.cystersi.pl

Telefon: 12 644 23 31, 12 644 69 92