Kościół pw. św. Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy w Raciborowicach


Raciborski gotycki kościół usytuowany jest na wzniesieniu, otoczony drzewami i ogrodzeniem, w które wkomponowana jest dzwonnica. Wśród zdobień kościoła powtarza się herb rodowy Wieniawa, którym pieczętował się Jan Długosz (to on dokończył dzieło i objął opieką Raciborowice - prace przy budowie kościoła zakończono w 1476 r.). Ozdobą powierzchni ceglanych ścian są wzory rombowe ułożone z zendrówek (mocno wypalonych cegieł) oraz dekoracyjne fryzy na zachodniej fasadzie: ząbkowy i w jaskółczy ogon. Wyposażenie wnętrza świątyni pochodzi głównie z XVII-XIX w., jednak są tutaj starsze, cenne dzieła malarstwa i rzeźby. W późnobarokowym ołtarzu głównym znajduje się gotycki krucyfiks z ok. 1440 r., na zaplecku ambony umieszczono zaś obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, pochodzący z 1526 r. Patronce kościoła, św. Małgorzacie, poświęcono ołtarz boczny po prawej stronie, a o jej życiu opowiadają sceny namalowane na parapecie chóru. Na północnej ścianie nawy widoczny jest renesansowy cykl scen pasyjnych w architektonicznym obramieniu, odkryty w latach 60. XX w. Wychodząc z kościoła, warto skierować się na wschód, gdzie cienista alejka prowadzi na cmentarz z kaplicą z połowy XIX w. W ciągu ponad pięciu wieków istnienia bryła świątyni nie uległa żadnym zmianom. Kościół kilkakrotnie odnawiano i poddawano zabiegom konserwatorskim.

Adres: 32-091 Raciborowice 2

WWW: http://www.parafia-raciborowice.pl/

Email: brak

Telefon: 12 387 70 06