Kościół pw. Najświętszego Salwatora i kaplica pw. św. św. Małgorzaty i Judyty w Krakowie


Krakowski Zwierzyniec, leżący na lewym brzegu Wisły, przez ponad siedem stuleci należał do zakonu norbertanek. Znajdowały się tutaj pola i folwarki będące źródłem utrzymania klasztoru. W pobliżu konwentu norbertanek znajduje się wzgórze bł. Bronisławy, a na jego wschodnim stoku wznosi się murowany kościół pw. Salwatora oraz drewniana kaplica. Świątynię zbudowano z kamienia i cegły to niewielka budowla o jednej nawie z wieżą od strony zachodniej. Obecna postać kościoła pochodzi głównie z prze-budowy z początku XVII w., z włączeniem w nią murów wcześniejszej, romańskiej świątyni. Te najstarsze części są widoczne od strony wschodniej, jako nietynkowany mur. Wnętrze nakrywają sklepienia krzyżowe i kolebkowe, a w ścianach bocznych prezbiterium znajdują się, częściowo rekon-struowane, biforia (bliźniacze okienka). We wnętrzu zachowano barokowy ołtarz z końca XVII w., murowaną ambonę oraz dodano współczesny ołtarz nawiązujący formą do stylu romańskiego. Położona niedaleko kościoła drewniana kaplica pw. św. Małgorzaty i św. Judyty została zbudowana w 1690 r. Powstała ona na miejscu dwóch wcześniejszych kaplic, które spłonęły. Znajduje się na terenie dawnego cmentarza i przypuszczalnie od początku swego istnienia służyła jako kaplica cmentarna. Zbudowana na planie ośmioboku, w konstrukcji zrębowej, nakryta jest ośmioboczną pseudokopułą z latarnią. Wewnątrz mieści się XVII-wieczny ołtarz przeniesiony tutaj z kościoła Salwatora, a także dwa ołtarze pochodzące z kościoła św. Wojciecha.

Adres: ul. Kościuszki 88, 30-114 Kraków

WWW: http://www.parafiasalwator.pl/aktualnosci,36.html

Email: kancelaria@parafiasalwator.pl

Telefon: 12 424 43 60, 12 424 43 64