Wieś łemkowska Bartne


Łemkowszczyzna to obszar obejmujący po polskiej stronie tereny Beskidu Sądeckiego, Niskiego oraz zachodni skrawek Bieszczadów. Bartne to niewielka wieś w zachodniej części Beskidu Niskiego, położona u podnóża Kornutów i zamieszkała w większości przez Łemków. Osada powstała prawdopodobnie w XVI w., a jej założycielami jak podają miejscowe przekazy byli kamieniarze z Jasionki. W 1650 r. otrzymała lokację na prawie wołoskim. Jako wieś królewską starostwa bieckiego zakupił ją w 1789 r. starosta Wilhelm Siemieński.W Bartnem znajdują się dwie cerkwie, obie pod wezwaniem świętych Kosmy i Damiana. Drewnianą świątynię greckokatolicką o ścianach i dachu pokrytych gontem zbudowano w 1842 r. W trójdzielnym wnętrzu dominuje XVIII-wieczny ikonostas. Część ikon pochodzi z okolicznych cerkwi, z czego aż dziewiętnaście z sąsiednich Bodaków. Obecnie cerkiew jest filią Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Obok niej, na wzniesieniu, znajduje się cmentarz z kamiennymi krzyżami, będącymi dziełem rąk łemkowskich kamieniarzy. Druga cerkiew, prawosławna, pochodzi z lat 1928-1930 i jest jedną z dwóch (obok tej w Bodakach), które zbudowano po schizmie tylawskiej, a które ocalały i wciąż są użytkowane. (opracowanie: Karolina Słowik)

Adres: Bartne 17, 38-307 Bartne, Polska

WWW: brak

Email: brak

Telefon: brak