Szpital im. J. Babińskiego w Krakowie


Na obszarze ok. pięćdziesięciu dwóch hektarów wzniesiono w latach 1908-1914 kilkanaście pawilonów dla chorych oraz ok. czterdzieści budynków administracyjnych i gospodarczych. Założenie zostało zaprojektowane głównie przez: Władysława Klimczaka, Tadeusza Zielińskiego, Zygmunta Jarlanę i Andrzeja Dodkowskiego. Nawiązywało ono do idei miasta-ogrodu i zakładało stworzenie samowystarczalnego szpitala z zapleczem gospodarczym: uprawami rolnymi i ogrodami, własną ciepłownią, piekarnią, pralnią, apteką itp. Przy rondzie, będącym głównym punktem założenia, wzniesiono teatr, willę dyrektora i domy dla pielęgniarek, a wśród alejek rozmieszczono warsztaty techniczne, boisko i altanki. Założono również cmentarz i zbudowano kaplicę według projektu Antoniego Witkowskiego, z wyposażeniem autorstwa Jana Bukowskiego. Budynki parterowe i piętrowe, nakryte łamanymi dachami ceramicznymi, wzbogacone portykami i ryzalitami, nawiązywały do wzorów niemieckiego modernizmu. Szpital otwarto w 1917 r. (opracowanie: Karolina Słowik)

Adres: Spacerowa 28, 32-020 Kraków, Polska

WWW: http://www.babinski.pl/

Email: brak

Telefon: 12 652 43 47