Kościół św. Małgorzaty w Dębnie


Powyżej zamku dębińskiego (gotycko-renesansowej rezydencji obronnej) wznosi się kamienny gotycki kościół (budowle położone są na wzniesieniu, w malowniczym otoczeniu drzew). Parafia dębińska pojawia się po raz pierwszy w dokumentach z lat 1326-1327. Drewniany kościół parafialny pw. św. Małgorzaty wzmiankowany jest półtora stulecia później. Nowa, murowana świątynia powstała zapewne po 1470 r., z fundacji kasztelana krakowskiego, Jakuba z Odrowążów, do którego wówczas należały dobra dębińskie. Budowę kościoła dokończył Jakub, zwany Szczekockim. Kościół zbudowano z kamienia jako budowlę jednonawową, z prostokątnym prezbiterium od wschodu i wieżą po stronie zachodniej oraz zakrystią przy ścianie północnej prezbiterium. Wejście do wnętrza prowadzi przez znajdującą się po południowej stronie nawy kruchtę, z kamiennym, schodkowym portalem ozdobionym herbem Odrowąż. Ściany kościoła są wzmocnione kamiennymi przyporami. Ściany wnętrza zdobi polichromia projektu konserwatora i malarza Józefa Dutkiewicza z 1957 r. (sceny z Męki Pańskiej, epizody z życia św. Małgorzaty oraz postacie biblijnych proroków). W prezbiterium zachwyca, barwny witraż, przedstawiający św. Małgorzatę. Ołtarz główny stanowi tryptyk z obrazem Trójcy Świętej w części środkowej i grupami aniołów na skrzydłach. Obraz środkowy przedstawiono fundatorów tryptyku: Jakuba Szczekockiego z żoną Barbarą i dziećmi. Oryginał, z którego zachowała się tylko środkowa część, przechowywany jest w Muzeum Narodowym w Krakowie.

Adres: 32-852 Dębno 1

WWW: http://www.parafiadebno.cba.pl/index.php

Email: formularz kontaktowy na stronie www parafii

Telefon: 14 665 87 72