Zespół Pałacu Arcybiskupiego w Krakowie


Istniejący już w latach 80. XIV w. pałac rozbudował w kolejnym stuleciu kardynał Zbigniew Oleśnicki. Z tego czasu zachowane są najstarsze elementy średniowieczne portale i fragmenty murów w piwnicach. Prace wykonane za rządów biskupa Piotra Myszkowskiego (1577-1591) nadały mu wygląd renesansowej rezydencji. Pozostała po nich trójarkadowa loggia dziedzińca (włączona w mury parteru) oraz portal z herbem biskupa Jastrzębiec. W XVIII stuleciu pałac podupadł, ale dzięki biskupowi Andrzejowi Załuskiemu stał się kulturalnym salonem Krakowa. Jednak na początku XIX w. rezydencja popadła w ruinę, z której podźwignął ją biskup Jan Paweł Woronicz. Od 1815 r., we współpracy z architektem Szczepanem Humbertem i malarzem Michałem Stachowiczem, odnowił on skrzydło południowe oraz kaplicę. Wnętrza urządzono rzeźbami i obrazami nawiązującymi do historii Polski. Niedługo potem, w 1850 r., wielki pożar Krakowa zniszczył budynek. Ostatniej odnowy pałacu dokonał po 1879 r. biskup Albin Dunajewski, dzięki finansowemu wsparciu Katarzyny Adamowej Potockiej. Pomimo wielu zniszczeń rezydencja biskupów krakowskich zgromadziła w swych wnętrzach wiele cennych detali architektonicznych i dzieł sztuki. (opracowanie: Karolina Słowik)

Adres: ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków

WWW: http://www.diecezja.pl

Email: sekretariat@diecezja.krakow.pl

Telefon: 12 628 81 00