Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej w Tuchowie


Tuchów jest położony na wzgórzu nad Białą, na trasie z Tarnowa do Nowego Sącza. Na północnym skraju miasta wznosi się monumentalny kompleks tuchowskiego sanktuarium. Pierwszy kościół powstały w miejscu obecnego sanktuarium został wybudowany pod koniec XI w. przez benedyktynów tynieckich. W latach 80. XVII w., wzniesiono nowy kościół, pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny i św. Stanisława, który konsekrowano 8 września 1687 r. Wówczas powstał także murowany kompleks klasztorny. Po kasacie zakonu benedyktynów przez władze austriackie (1816) w kościele pracowali jezuici, potem księża diecezjalni, a w 1893 r. przejęli go redemptoryści. Rozbudowali oni sanktuarium, wznosząc m.in. wieżę o wysokości czterdziestu ośmiu metrów. Barokowy kościół jest jednonawowy, z bocznymi kaplicami. Po jego południowej stronie rozciągają się zabudowania klasztoru, nad którymi góruje wieża mieszcząca w przyziemiu bramę. Barokowe i późnobarokowe wyposażenie świątyni pochodzi głównie z XVIII w. W ołtarzu głównym znajduje się cudowny wizerunek Matki Bożej Tuchowskiej. Powstał on na przełomie 1. i 2. ćwierci XVI w., jest namalowany temperą na lipowej desce. Obraz przedstawia Maryję z Dzieciątkiem na lewej ręce, trzymającą w prawej dłoni różę. (opracowanie: Karolina Słowik)

Adres: Wysoka 12, 33-170 Tuchów, Polska

WWW: http://www.klasztor.tuchow.pl/

Email: tuchow2@diecezja.tarnow.pl

Telefon: 14 632 72 00