Ruiny zamku oraz skansen w Dobczycach


"Dobczyce należą do najstarszych osad w dolinie rzeki Raby. Zakonserwowane i częściowo zrekonstruowane kamienne ruiny średniowiecznego zamku wznoszą się na skraju skalistego wzgórza sterczącego nad doliną Raby, na zachód od lokacyjnej części miasta. Zamku nie wymieniają wśród fundacji Kazimierza Wielkiego ani Jan Długosz, ani Jan z Czarnkowa, stąd zgłaszane są przypuszczenia, że wzniesiono go znacznie wcześniej. Być może stanowił militarną ochronę tutejszej komory celnej. W późniejszych wiekach królewska budowla znajdowała się w rękach licznych rodzin (dla zamku szczególnie zasłużyli się Lubomirscy). Zamek został spustoszony na początku XVIII wieku przez wojska Karola XII. Zniszczenia te zapoczątkowały okres upadku budowli. W pierwszej poł. XIX wieku zaczęto rabunkowo eksploatować ruiny zamczyska (pozyskany budulec posłużył do wznoszenia kościoła i okolicznych domów). Kres dewastacji położyła dopiero w 1900 interwencja Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej i przeprowadzone wówczas prace zabezpieczające. W odrestaurowanym częściowo zamku mieści się obecnie muzeum regionalne im. Władysława Kowalskiego. Obejmuje ono 9 sal ekspozycyjnych, w których zgromadzono zabytki z dziedziny archeologii, geologii, historii i sztuki. U podnóża zamku w latach 1968-1972 usytuowano miniskansen budownictwa ludowego Zgromadzone eksponaty etnograficzne przybliżają kulturę, obyczaje, sztukę ludową i rzemiosło mieszkańców tego regionu w XIX i na początku XX w. (opracowanie: Katarzyna Nowak)"

Adres: 32-410 Dobczyce

WWW: http://www.zamek.dobczyce.pl/

Email: zamek.dobczyce@op.pl lub pttk.dobczyce@op.pl

Telefon: 518 825 830