Pałac w Paszkówce


Pomimo swego położenia na granicy ziem historycznie przynależnych do Krakowa i do Śląska Paszkówka zawsze była związana z królewskim miastem. Ta znana już od czasów średniowiecznych wieś należała w 2. poł. XIII w. do Radwanitów, będących w służbie rycerskiej u Bolesława Wstydliwego. Kolejnymi właścicielami Paszkówki były rody Rusocickich, Paszkowskich i Żydowskich. W XIX w. wsią władali Pruszczyńscy i Rottermundowie, a pod koniec stulecia należała do Leonarda Wężyka i Ludwiki z Żeleńskich. Majątek pozostał własnością rodziny Wężyków do końca II wojny światowej. Po przeprowadzeniu w 1948 r. parcelacji majątku, w budynku pałacowym ulokowano szkołę, później przychodnię zdrowia, a po remoncie w latach 70. dom wypoczynkowy Kasztelanka. Na początku lat 90. pałac został opuszczony i dopiero w 1997 r. zyskał nowego właściciela, który przeprowadził w nim remont, przeznaczając go na hotel i centrum konferencyjne. Wejście do pałacu prowadzi przez duże, dwuskrzydłowe drzwi ozdobione lwimi głowami do reprezentacyjnego hallu. Wejście na wprost wiedzie do ośmiobocznej sali o sklepieniu wspartym na jednym filarze. Szerokie schody z hallu prowadzą na piętro, gdzie znajduje się neorenesansowy, ośmioboczny salon z zachowaną, oryginalną dekoracją stropu i ścian, nazywany Salą Lustrzaną. (opracowanie: Karolina Słowik)

Adres: Paszkówka 37, 34-113 Paszkówka, Polska

WWW: http://www.paszkowka.pl/

Email: palac@paszkowka.pl

Telefon: 33 872 38 00