Tartak i folusz w Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej


W Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej prezentowana jest kultura materialna górali orawskich. Oprócz charakterystycznych dla tego regionu budynków mieszkalnych czy obiektów sakralnych w skansenie można obejrzeć także dwa zabytki techniki: tartak i folusz, które znajdują się przy potoku. Na początku XX w., w Zarębku Niżnim, przysiółku gorczańskiej wsi Łopuszna, przy potoku Łopuszanka, bracia Józef i Franciszek Maciaszowie wybudowali kompleks zabudowań produkcyjnych. W skład tego wiejskiego koncernu przemysłowego wchodziły: młyn, tartak i folusz, czyli urządzenie do spilśniania materiału. W latach 50. folowanie sukna przestało być opłacalne folusz został zamknięty. W 1964 r. folusz i tartak zostały zakupione od ich ostatniego właściciela, Stanisława Maciasza, i przeniesione do skansenu w Zubrzycy Górnej. (opracowanie: Karolina Słowik)

Adres: Orawski Park Etnograficzny. Muzeum, Zubrzyca Górna, Polska

WWW: http://www.orawa.eu/

Email: biuro@orawa.eu 

Telefon: 18 285 27 09