Kościół pw. św. Elżbiety Węgierskiej w Trybszu


W spiskim Trybiszu zachował się drewniany kościółek, zbudowany prawdopodobnie w drugiej połowie XVI lub pierwszej połowie XVII jest niewielki, jednoprzestrzenny z wydłużonym, trójbocznie zamkniętym prezbiterium. Całe wnętrze kościoła zdobią malowane barwne sceny biblijne, wizerunki świętych oraz elementy architektoniczne i roślinne. Przedstawienia skomponowano w dwóch pasach obiegających wnętrze, rozdzielonych malowanym gzymsem z napisami i zwieńczonych malowanym fryzem. W górnej partii ścian poszczególne przedstawienia rozdzielone są malowanymi kolumnami. Na centralnej ścianie prezbiterium widoczny jest Mojżesz z tablicami i Aaron z gałązką, po prawej stronie św. Jan Kanty i św. Piotr, a po lewej św. Stanisława ze Szczepanowa i patronka kościoła  św. Elżbieta Węgierska. Południową ścianę prezbiterium i nawy zajmuje rząd wizerunków Apostołów. W dolnej części ścian ukazani są czterej Ojcowie Kościoła oraz częściowo zatarta scena pasyjna z klęczącym Chrystusem i narzędziami Męki Polichromię zdobiącą wnętrze kościoła wykonano w 1647 r. z inicjatywy ówczesnego proboszcza Jana Ratułowskiego z Frydmana. W latach powojennych kościół gruntownie odrestaurowano i kilkakrotnie poddano zabiegom konserwatorskim. Obecnie znów wymaga prac konserwatorskich trwa pozyskiwanie koniecznych funduszy.

Adres: ul. św. Elżbiety 149, Trybsz, 34-442 Łapsze Niżne

WWW: http://www.parafiatrybsz.bnx.pl/news.php

Email: sw_elzbieta@wp.pl

Telefon: 18 265 61 49